ลูกรัก สำหรับพ่อแล้ว ทาน คือ เครื่องมือในการฝึกปรือที่จะวาง

0
46

๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ลูกรัก
สำหรับพ่อแล้ว
ทาน คือ เครื่องมือในการฝึกปรือที่จะวาง
ศีล คือ เรื่องราวที่จักต้องจับ ยึด ถือไว้ให้มั่น
สมาธิ คือ การมีชีวิตและการงานที่ตั้งมั่น
สติ คือ ยาหรือเครื่องช่วยไม่ให้เราบ้า หรือหลงผิด
ปัญญา คือ อากาศที่ต้องซึมสิ่งเข้าไปในทุกอณูของสรรพชีวิต
เนกขัมมะ คือ การไม่มีอะไร ไม่ได้อะไร ไม่เหลืออะไร

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02szp9UZpMJERdRQiHwBQgPUnULBdvBiGiKMdRTBdQhdXTapjtzZF8ipas8jTbuF2El

——————————————–

January 26, 2024

My dearest children
For me

Donation is a tool for practicing how to let go.

Religious precepts are the matters that we must firmly hold on
to.

Meditation means our mind focuses on our life activities and
works.

Consciousness is a pill that prevents us from insanity or
delusion.

Wisdom is like air that penetrates every molecule of living
things.

Renunciation means having nothing, gaining nothing, and
nothing left.

Buddha Isara

——————————————–

Previous article : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02szp9UZpMJERdRQiHwBQgPUnULBdvBiGiKMdRTBdQhdXTapjtzZF8ipas8jTbuF2El