6 อย่างที่หวังแล้วไม่มีใครเคยได้

0
26

๖ อย่างที่หวังแล้วไม่มีใครเคยได้
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. หวังว่า กูจะไม่เจ็บ
๒. หวังว่า กูจะไม่แก่
๓. หวังว่า กูจะไม่ทุกข์
๔. หวังว่า กูจะไม่ตาย
๕. หวังว่า กูจะไม่พลัดพรากจากของที่ตนรัก
๖. หวังว่า ของรักของกูจะอยู่กับกูตลอดยาวนาน

หากไม่อยากผิดหวัง ก็อย่าหวังอะไรลมๆ แล้งๆ ทั้ง ๖ อย่างนี้นะจ๊ะ

ความหวังที่อาจมีโอกาสสมหวัง ๖ อย่าง

๑. หวังว่า เกิดมาในชาติตระกูลที่ดี
๒. หวังว่า เกิดมาฐานะดี
๓. หวังว่า เกิดมามีสติปัญญาดี
๔. หวังว่า เกิดมามีมิตรดี บริวารดี
๕. หวังว่า วาสนาดี
๖. หวังว่า เกิดมาแล้วมีโชคดี

ความมุ่งหวังดังกล่าวมานี้ อาจจะสำเร็จสมหวังได้จากการทำเหตุแห่งความสำเร็จ ๔ อย่างให้สมบูรณ์อันได้แก่

๑. ความพึงพอใจ รักในสิ่งที่ทำ ที่พูด ที่คิด
๒. ความมุมานะบากบั่น เพียรพยายามทำในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง
๓. ความเอาใจใส่จับจ้อง จริงจัง ตั้งใจในที่ที่ตนทำ พูด คิด
๔. การใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเลือกวิธีอันดีเลิศในการทำ พูด คิด

ทุกคนมีสิทธิ์จะหวัง แต่ถ้ามัวแต่หวังแล้วไม่ทำเหตุปัจจัยในแต่ละอย่างที่มุ่งหวังให้สมบูรณ์

เช่นนั้นก็คงจะสมหวังยากยิ่ง

ท่านทั้งหลายควรใช้หลักเหตุปัจจัย ๔ ประการ ในทุกความหวังแล้วผลที่ประเสริฐจักบังเกิดตามมาเอง

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0LHhbRAK4vQ9dVPhXWEXL8oVdu6ButqhEQ7n32HLZSrwtrsVTin6gTjaaQkSeqAqAl