การแสดงความคิดเห็น เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่พึงกระทำได้

0
25

การแสดงความคิดเห็น เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่พึงกระทำได้
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หากไม่ไปกระทบ กระแทก แดกดัน ทิ่มแทง สิ่งที่คนไทยเคารพ ศรัทธา เชื่อมั่น

เช่นนี้บุคคลผู้แสดงความคิดเห็นนั้นๆ ก็คงจะปฏิเสธผลที่จักเกิดขึ้นตามมาไม่ได้

ไอ้ อี คนใด โดยเฉพาะบุคคลสาธารณะ นักการเมือง ดารา นักร้อง และสื่อ หากมีพฤติกรรมมัวเมาสิทธิ์จนล้ำเส้น กล่าวล่วงสิทธิ์ของผู้อื่น คงจะต้องถึงเวลาที่จักถูกตีกรอบ ขีดเส้น ให้สิทธิ์ที่เฟื่องฟู ฟูมฟาย มากมาย เหลือล้น จนไปสร้างความเดือดร้อน รำคาญให้แก่ผู้คนทั้งหลาย

เอาเป็นว่าลูกไทยผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทุกคนคงจักต้องช่วยกันแสดงพลังของการคว่ำบาตร ที่คนไทยคุ้นเคย รู้จักกันดี ด้วยวิธีที่ควรตอบโต้ และให้บทเรียนอันผ่อนคลายต่อบุคคลและกลุ่มบุคคล

ด้วยการไม่ดู ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่สนใจ ต่อนักการเมือง กลุ่มบุคคลนั้นๆ เช่น ดารา นักร้อง และสื่อ ที่พยายามนำเสนอ แสดงออกต่อสาธารณะด้วยพฤติกรรมที่จาบจ้วง ดูหมิ่นต่อสถาบัน และบุคคลที่ทรงคุณค่า

ให้มันจบในรุ่นของเรา ทำให้เขาได้รับรู้ถึงพลังแห่งการคว่ำบาตรของพวกเราดูบ้าง

โดยไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ต่อปาก ต่อคำให้เสียอารมณ์ เสียเวลาเปล่าๆ

เข้าใจนะ

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02s6a72pZiTPjRPJ42jiAweY3wRCe3SEUptv6EdZJxdr2jfG9Cyvc41EfqS4zjnn9hl