ลูกรัก : คนดีไม่ควรเอาแต่หดหัวอยู่ในกระดอง

0
61

ลูกรัก : คนดีไม่ควรเอาแต่หดหัวอยู่ในกระดอง
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลูกรัก

เจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน ?

คนดี ไม่ควรเอาแต่หดหัวอยู่ในกระดอง

ไม่ใช่เพราะคนดีไม่สามารถ หรือ ศัตรูไม่เก่ง

แต่เพราะคนดีๆ มัวแต่นิ่งเงียบ เอาแต่อยู่เฉยๆ

คนไม่ดีถึงได้มีโอกาส ทำร้าย ทำลายบ้านเมืองได้ตามอำเภอใจ

หากคนที่เรียกตนว่าเป็นคนดี แต่เป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ได้

พ่อก็มองไม่เห็นว่า มันจะมีดีตรงไหน

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02aNZe3cFa7xQzQurcPu4DnQkiTSb49hXKEMU2YcLrpaHMWjTS13QjD2DncJMhw4wnl