วิธีพิจารณา ธาตุลม และธาตุไฟ

0
46

วิธีพิจารณา ธาตุลม และธาตุไฟ
๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

วันนี้เราท่านทั้งหลายมาเรียนรู้ศึกษาในธาตุลมทั้ง ๖ กอง กันต่อนะจ๊ะ

๑. ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน ที่เกิดของลมชนิดนี้เกิดขึ้นมาจากช่องท้อง แล้วผลักดันขึ้นเบื้องบนจนถึงโพรงกะโหลก และเรอออก รวมทั้งออกทางช่องหู ทางตา ทางจมูก

๒. ลมพัดลงเบื้องล่าง เป็นลมที่เกิดจากช่องท้องและลำไส้จนทำให้ต้องผายลมออกมาทางทวาร

๓. ลมที่พัดหมุนวนอยู่แต่เฉพาะในช่องท้อง แต่ไม่อาจออกมาภายนอกได้

๔. ลมที่เกิดขึ้นอยู่แต่เฉพาะในลำไส้ แต่ไม่สามารถออกมาภายนอกได้

๕. ลมที่อยู่ในโพรงกะโหลก และหลอดเลือด หลอดอาหาร

๖. ลมที่เข้าและออกทางช่องจมูก และปาก ตลอดจนถึงปอด

การพิจารณาธาตุลมต้องใช้กำลังของสติอันมีกายรวมใจอย่างยิ่ง จึงจะรู้สึกสัมผัสกองลมทั้งหกนั้นได้อย่างแจ่มชัด จนสามารถจดจำทำเป็นนิมิต เครื่องหมายของที่ตั้งแห่งสติและปัญญาได้

ทีนี้เรามาตามดู ธาตุไฟทั้ง ๔ กอง กันต่อไป

๑. ไฟสำหรับทำให้ร่างกายอบอุ่น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในไขมันทั้งข้นและเหลว ไฟธาตุนี้ยังมีอยู่ในกล้ามเนื้อ ในกระแสเลือด เส้นเอ็น พังผืด และโพรงกระดูก รวมเรียกทั้งหมดว่า ไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น

๒. ไฟสำหรับเผาลนให้ร่างกายเร่าร้อน จนทุรนทุราย

๓. ไฟสำหรับเผาลนสุ่มให้ร่างกายนี้เสื่อมโทรม คร่ำคร่า แก่ชรา

๔. ไฟสำหรับย่อยอาหารและเผาลนธาตุดิน ธาตุน้ำ ภายในร่างกายให้เสื่อม

การพิจารณาธาตุลมว่ายากแล้ว แต่การพิจารณาธาตุไฟภายในกายยิ่งยากกว่า ต้องใช้กำลังสติ สมาธิ กายรวมใจอย่างมากที่จะจับต้องสัมผัสธาตุไฟภายในกายให้แจ่มชัด จนกลายเป็นนิมิตเครื่องหมาย ถึงจะสามารถเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้อย่างแจ่มชัด

คราวหน้าจะนำโรคแห่งลม และโรคของไฟมาแสดงชี้แจงแก่ท่านทั้งหลายเป็นตอนสุดท้าย

โปรดติดตามตอนต่อไป

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid03zDFcPVjN6a5gDwoJ7aptNJexpSmeAgTndXuC9cJgVLjdkvDzhU5jr8eAgi6S6NPl