อย่าสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาล

0
96

บทความ

อย่าสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาล

๙ มกราคม ๒๕๕๙

090159 อย่าสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาล

พอข่าวออกมาว่า วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฉันจะไปยื่นหนังสือและรายชื่อผู้คัดค้านสมเด็จช่วง ต่อท่านนายกรัฐมนตรี

 

ในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ปกครองทั้งอาณาจักรและศาสนจักร ได้กรุณาใช้อำนาจที่มียับยั้งบุคคลที่มีมลทินและไม่เป็นที่ยอมรับจากพุทธบริษัท ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่า สมเด็จช่วงเป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักธรรมวินัย แม้จะมีกฎหมายคณะสงฆ์มาตรา ๗ รองรับสนับสนุนก็ตาม

 

แต่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช มิใช่อาศัยแต่กฎหมายและพวกมากลากไป

 

แต่ต้องเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัททั้ง ๔ ทั้งยังต้องมีจริยวัตรอันงดงาม ปราศจากมลทิน สิ้นสงสัยของมหาชนทั้งหลาย

 

อีกทั้งยังต้องเป็นต้นแบบของภิกษุสงฆ์องค์เณรอย่างซื่อตรง มิให้เป็นต้นแบบของอลัชชี แต่คนดีๆ ภิกษุดีๆ รับไม่ได้

 

วันจันทร์นี้ เวลา ๙ โมงเช้า ฉันจึงต้องเดินทางไปสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อไปยืนหนังสือและรายชื่อ ๓ แสนรายชื่อ เพื่อแสดงเจตนาคัดค้านบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ทางพระธรรมวินัย

 

แต่พอมีข่าวนี้ออกไป พี่น้องผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่างพากันนัดเชิญชวนกันเพื่อจะไปร่วมในกิจกรรมปกป้องพระพุทธศาสนาครั้งนี้กับฉันด้วย ถึงขนาดคุณแซมดิน โทรมาหาฉันว่า ต้องการคนซักเท่าไหร่ จะให้ใครไปบ้าง ฉันต้องขอบคุณในความกรุณา และชี้แจงเหตุผล พร้อมปฏิเสธเขาไป แต่ขอไว้เฉพาะนักข่าว

 

ด้วยฉันมาวิเคราะห์ดูว่า หากพวกเราไปกันเป็นจำนวนมาก อาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามนำมาเป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหว ถึงแม้พวกเราจะขออนุญาตแล้วก็ตาม อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มภาระให้ คสช. และรัฐบาลโดยไม่จำเป็น

 

ฉันจึงใคร่ขอร้องพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ว่า ขอให้ฉันและผู้ติดตามไปไม่เกิน ๕ คน เท่านั้นพอ

 

ไม่ต้องรบกวนพี่น้องเอาไว้โอกาสหน้า แต่ตอนนี้สถานการณ์อาจสุ่มเสี่ยง ที่จะเป็นช่องให้อีกฝ่ายนำมาเป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหว สนับสนุน อุปัชฌาย์อลัชชี ขึ้นมาเป็น สังฆราช

 

พวกเราจึงต้องระมัดระวังในการแสดงออก จะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไปอ้าง

 

หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจ

 

ขอย้ำ พี่น้องไม่ต้องไป ฉันจะไปยื่นหนังสือพร้อมมอบชื่อ ๓ แสนรายชื่อ แต่เพียงลำพังเท่านั้น

 

เข้าใจตรงกันนะจ๊ะ

 

พุทธะอิสระ