เอาแล้ว อะไรมันจะประจวบเหมาะพอดีขนาดนี้

0
108

เอาแล้ว อะไรมันจะประจวบเหมาะพอดีขนาดนี้
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือแจกผู้ถูกร้องที่หนึ่ง ที่สอง คือ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายพิธา และตัวพรรคก้าวไกล จะต้องส่งหนังสือชี้แจ้งภายใน ๓๐ วัน

แต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทนายอั๋นไปยื่นหลักฐานการกระทำผิดของผู้ถูกร้องทั้ง ๒ คือ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกล พร้อมกรรมการบริหารพรรคทุกคน

ด้วยข้อร้องที่ว่า เป็นผู้ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยมีพฤติกรรมกัดเซาะ บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้วยพฤติกรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ที่จะล้มเลิก ล้มล้างกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้วยพฤติกรรมอันเป็นโทษดังกล่าว พร้อมหลักฐานทั้งเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และคลิปวิดีโอ

ที่ทนายอั๋นรวบรวมไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0WjjEMCTkDhbDVCdVwWBdL2c4MUWHJc4qk8tuoVK5NoHUvgZzmqjj87vaJ5ZAKDYMl