แหม แหม แหม กกต. นี้ช่างเป็นนกรู้จริงๆ

0
91

แหม แหม แหม กกต. นี้ช่างเป็นนกรู้จริงๆ
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญยื่นหนังสือทวงถามไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดว่า ได้ดำเนินการไปถึงไหนกับกรณีที่ทนายอั๋นไปยื่นหนังสือให้อัยการตรวจสอบ เรื่องที่พรรคก้าวไกล ทำร่างกฎหมายขอแก้ไข มาตรา ๑๑๒ ถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทนายอั๋น ได้ไปยื่นเรื่องแก่ กกต. ให้ตรวจสอบแล้ว

แต่ กกต. กลับตีตกเรื่องที่ร้องให้ตรวจสอบทั้งที่ การกระทำของพรรคก้าวไกลเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ที่บัญญัติว่า “หมวด 2 ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์

มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้”

ประกอบกับเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) ที่บัญญัติว่า “มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

(๒) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หรือไม่

ด้วยพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ที่กินเงินเดือนจากภาษีราษฎรกลับละเลย เพิกเฉย

นอกจากละเลย เพิกเฉยแล้ว ยังพยายามเตะถ่วง หน่วงเหนี่ยว จนศาลรัฐธรรมนูญต้องมีหนังสือทวงถามความคืบหน้า

พุทธะอิสระจึงสั่งการให้ทนายอั๋นเตรียมจัดทำหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษกรณี กกต. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในมาตรา ๑๕๗ และรู้เห็นเป็นใจต่อการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา ๖ หมวด ๒ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๒) และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗

ขณะที่ทนายอั๋นกำลังร่างหนังสือเพื่อส่งให้ฉันตรวจสอบ เหมือนกับ กกต. จะเป็นนกรู้รีบหยิบเรื่องที่ตีตกเอากลับมาพิจารณาใหม่

แต่ที่น่าแปลกใจ คือ สื่อหลักกลับไม่นำมาทำข่าว หรือ เขาไม่รู้ก็ไม่ทราบ คงต้องดูกันต่อไปว่า กกต. จะใช้เวลาพิจารณาเรื่องละเมิดรัฐธรรมนูญสักกี่วัน

แต่ที่แน่ๆ ความผิดมันปรากฎแล้ว

หากศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาและชี้มูลความผิด นั้นก็เท่ากับว่า กกต. ได้ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗

เราก็ต้องรอดูกันต่อไป กกต. จะรีบดำเนินการอย่างไร

ถ้าหากยังเตะถ่วง หน่วงเหนี่ยว ล่าช้า เช่นนี้คงต้องจัด

หากปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่ โดยเจตนาในเรื่องความมั่นคงประเทศนี้มันจะเหลืออะไร

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0r7Ga9xLzG2SYMqLKqcaMADCA6ovYbURxS66gjwyK6kAv3f9H7VmR7GFWcxNzedyDl