เอ้า…แม่ทัพภาค 3 ว่าไง ผู้ว่าว่าไง ผู้การตำรวจนครเชียงใหม่ว่าไง ผู้บัญชาการภาค 5 ว่าไง

0
465

เอ้า…แม่ทัพภาค ๓ ว่าไง ผู้ว่าว่าไง ผู้การตำรวจนครเชียงใหม่ว่าไง ผู้บัญชาการภาค ๕ ว่าไง
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ทำไมถึงได้ปล่อยให้เสี้ยนหนามแผ่นดินมันแสดงความเหิมเกริม อหังการได้ถึงขนาดนี้

นี่ขนาดพ่อส้มของมันยังไม่ได้เป็นนายกนะ

พลพรรคคนรักส้มเช้งก็ออกมาแสดงความเหิมเกริม อหังการ ประกาศแถลงการณ์จาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สาธารณะ ได้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ถ้าหากพ่อส้มของพวกมันได้เป็นรัฐบาล มันคงจะแสดงความเถื่อน ถ่อย อหังการได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี่แน่

วันนี้เลยนำทั้งรูปกิจกรรม และข้อความที่ถอดเอามาจากคลิปแถลงการณ์ที่เจ้าตั้มมันส่งมาให้ดูของพวกที่เรียกตนเองว่า “คณะก่อการล้านนาใหม่”

ซึ่งมีนายชาติชาย ธรรมโม เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ) เป็นผู้จัดงานและอ่านแถลงการณ์ ดังต่อไปนี้

**********************************************************

ถอดความคลิปที่ 1 :

ได้รู้เท่าถึงกาลของการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว

จึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้น

และได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้ว

คณะราษฎรเห็นว่าการที่แก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็ควรจะต้องจัดการ การปกครองโดยมีสภา จะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆ ความคิด ดีกว่าความคิดเดียว

ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น คณะราษฎรไม่ได้ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติ ฉะนั้นจึงได้อัญเชิญกษัตริย์องค์นี้ดำรงค์ตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จักต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จะทำอะไรโดยลำพังมิได้ นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร

คณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้ว เวลานี้ยังอยู่ในความตอบรับ ถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนด โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ว่าจะถูกลดทอนอำนาจลงมาก็จะได้ชื่อว่า ทรยศต่อชาติ

และก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตย

กล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นสามัญชน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่ง ตามกำหนดเวลา ตามวิถีราษฎรพึงหวังไว้เถิดว่าราษฎรจะได้

********************************************************

ถอดความคลิปที่ 2 :

ที่มีสาระใจความหลัก คือ ผลเท่ากัน และดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นคน พวกเราสามัญชนทั้งหลายเอ๋ย ขอจงรวมตัวกันเข้าเพื่อแสดงพลัง และยืนยันอำนาจที่เรามีอยู่แต่เดิม เพื่อทวงคืนอำนาจการบริหารจัดการตนเอง ในฐานะพลเมือง ที่มีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกัน

ประชาชนฉบับเดียวกัน เพื่อบุตรหลาน ของตนเอง เพื่อปลดปล่อยศักยภาพในการผลิต เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และหยุดใช้ทรัพยากรของเรา เพื่อชีวิตของเราทั้งมวล

ขออำนาจประชาธิปไตยเป็นของสามัญชน

พี่น้องเอ๋ย

เฮ

คณะก่อการล้านนาใหม่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอบคุณครับ

พี่น้องเอ๋ย

เฮ

ศักดินาจงพินาศ ศักดินาจงพินาศ ศักดินาจงพินาศ ขอบคุณครับ

**********************************************

เห็นแถลงการณ์ของพวกเสนียดแผ่นดินพวกนี้แล้ว คิดเห็นกันอย่างไรหละพี่น้อง หรือว่านี่คือความต้องการของประชาชน ๑๔ ล้านเสียง ที่พวกมันชอบนำมาอ้าง

เห็นทีกองทัพประชาชน คงต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าดู เฝ้าติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงว่าเขาจะดำเนินการเยี่ยงไรต่อไป

หากว่าพวกเขายังนิ่งเฉยเช่นนั้นก็คงเป็นหน้าที่ปวงชนชาวไทยที่จะใช้สิทธิ์และหน้าที่ที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญให้ออกมาปกป้องสถาบันและประเทศชาติ

ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่านิ่งเฉย

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02yWTeC6oCmB9jXF1e34kD3TjXT8JdZsJCe39DMDLzaQWceRswa8m6tfVrbqHBb3Dql