300 นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล (ตอนที่ 1)

0
106

๓๐๐ นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล (ตอนที่ ๑)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

*********************************

 • – รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
  ไม่เห็นด้วย เพราะจะเปิดช่องให้แก้ในหมวดพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามแรงพยาบาท อาฆาตของพรรคก้าวไกลและพรรคพวก
 • – แก้รัฐธรรมนูญ รื้อกลไกสืบทอดอำนาจ
  ต้องบอกให้ชัดว่าสืบทอดอำนาจของใคร
 • – ประชามติ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  แต่ต้องเว้นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ ไม่เช่นนั้นหากแก้ทั้งฉบับเมื่อไหร่ เมื่อนั้นคงได้เจอกับสารพัดม็อบเมื่อนั้น
 • – เลือกตั้งท้องถิ่นล่วงหน้า-นอกเขต-นอกราชอาณาจักรได้
  พอรับได้ แต่จะทำอย่างไรที่ให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ถูกแทรกแซงจากขบวนการไอโอ และระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์หละ
 • – เลือกตั้งตามเขตที่อาศัยอยู่จริงได้
  เห็นด้วย เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ที่มีสิทธิ์
 • – เอาทหารออกจากการเมือง
  เห็นด้วย แต่ฝ่ายการเมืองก็ต้องไม่สร้างเงื่อนไขเรียกให้ทหารเข้ามายุ่งการเมือง
 • – กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน ยกเลิกสภากลาโหม
  ไม่เห็นด้วย เพราะทหารเป็นวิชาชีพเฉพาะทางที่คนนอกไม่สามารถทำการแทนทหารได้ ไม่เช่นนั้นก็เอายามที่บริษัทเจ้าของพรรคมาเป็นนายกก็ได้หละซิ
 • – ตั้งผู้ตรวจการกองทัพ ประชาชนตรวจสอบกองทัพได้
  เห็นด้วย เพื่อความโปร่งใส แต่ก็ต้องมีขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อมิให้ก้าวล่วงไปในชั้นความลับของความมั่นคง
 • – ยกเลิกศาลทหาร
  เห็นด้วย จะได้ลดงบประมาณในการพิจารณาคดีความ
 • – ลดขนาดกองทัพ 30-40%
  ไม่เห็นด้วย เพราะสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะลดทอนศักยภาพของกองทัพ มีแต่จะแข่งกันสร้างความแข็งแกร่งให้กองทัพกันอยู่ทุกวันนี้
 • – ลดจำนวนนายพล ตัดสิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรม
  เห็นด้วย หากไม่กระทบกับหน้าที่รับผิดชอบประจำที่มีผลต่อความมั่นคง
 • – ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร
  ไม่เห็นด้วย เพราะหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย กำลังจะฟื้นฟูกฎหมายบังคับใช้การเกณฑ์ทหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ
 • – ปฏิรูปการศึกษาทหาร
  หลักสูตรทหาร เขามีมาเป็นร้อยๆ ปี และก็ด้วยหลักสูตรดังกล่าว ก็สามารถรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้ให้ทุกคนได้เหยียบยืนอยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งหลักสูตรทหารในทุกระดับชั้น ก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกมาโดยตลอดเวลาอยู่แล้ว
 • – นำเข้ายุทโธปกรณ์ ต้องจ้างงาน-โอนถ่ายเทคโนโลยี (Defence Offset)
  จะนำเข้าอะไรก็พรรคก้าวไกลมิใช่หรือที่ออกมาปฏิเสธ ขัดขวางการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์มาตลอด ขนาดตอนอภิปรายยังว่าเงินซื้อเรือดำน้ำไปจัดซื้อโกเต็กแจก จะได้ประโยชน์ดีกว่า ทั้งยังสนับสนุนให้ใช้เรือประมงแทนเรือรบอีกต่างหาก
 • – คืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน
  เห็นด้วย แต่ก็มีบางพื้นที่ ที่ต้องสงวนไว้เพื่อความมั่นคงของกองทัพและประเทศ
 • – คืนธุรกิจกองทัพให้รัฐบาล
  เห็นด้วย หากรัฐจัดงบประมาณให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายจริงของกองทัพ
 • – เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ปลอดภัย-มั่นคง-มีอนาคต
  เห็นด้วย
 • – ยุบ กอ.รมน. -ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้
  ไม่เห็นด้วย เพราะ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานความมั่นคงที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาหาข่าวสาร ข้อมูลในเชิงรุก จากกลุ่มที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงทั้งในประเทศและนอกประเทศ
 • – แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษ
  จะแก้ยังไง ก็อย่าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียความเป็นไทย และต้องไม่เป็นทาสใคร ก็แล้วกัน
 • – แก้ไขมาตรา 112
  กูไม่เห็นด้วยกับพวกมึง คงต้องแลกกันด้วยชีวิตหละจ๊ะ
 • – แก้ไขกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออก (มาตรา 116 / พ.ร.บ. คอมฯ)
  ช่วยไปบอกให้สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ แก้ด้วยโดยเฉพาะไอ้ประเทศที่แอบฟังข้อมูลการพูดคุยทางโทรศัพท์และการสื่อสารอื่นๆ อย่างสหรัฐฯ บอกให้มันแก้กฎหมายก่อน
 • – ออกกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปาก (SLAPP)
  กฎหมายที่ว่านี้ น่าจะหมายถึงการที่นายธนาธร ฟ้องหมอวรงค์ และคนอื่นที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาและพรรคก้าวไกลหรือเปล่า
 • – คุ้มครองสิทธิในการชุมนุม (แก้ พ.ร.บ. ชุมนุม)
  เห็นด้วย
 • – คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
  เห็นด้วย
 • – ยุบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของรัฐ
  ไม่เห็นด้วย เพราะข่าวปลอมส่วนใหญ่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนใดๆ เลย หากไม่มีใครมาควบคุมอีกหน่อย สังคมไทยก็มีมหาโจรแฝงเข้ามาปล้นบ้านถึงห้องนอนและปล้นชาติได้ง่าย
 • – โทษปรับ ขยับขึ้น-ลงตามฐานรายได้
  ใช้หัวอะไรคิดนโยบายข้อนี้ออกมา รายได้ของแต่ละสาขาอาชีพไม่เท่ากัน แต่ที่จะเหมือนกันและเท่ากันคือการกระทำผิด โดยมีข้อกฎหมายเป็นตัวกำหนดระดับขึ้นในการทำความผิด จะใช้เงินมาเป็นตัวกำหนดโทษทัณฑ์ นี้มันพวกทาสน้ำเงินชัดๆ
 • – ปฏิรูปเรือนจำ เน้นการฟื้นฟู-ลดทำผิดซ้ำ
  เห็นด้วย
 • – ศาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นของประชาชน
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง
 • – ลงนาม ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศ
  ไม่เสียหายอะไร หากประเทศไทยไม่เสียเปรียบ
 • – นิรโทษกรรมคดีการเมือง
  ไม่เห็นด้วย เพราะคดีทางการเมืองหลายคดี เกิดขึ้นมาจากสันดานชั่วร้าย คิดร้ายต่อความมั่นคงของประเทศ
 • – มีตำรวจหญิงทุกสถานี
  เห็นด้วย
 • – ปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศ
  เห็นด้วย
 • – รณรงค์ความรู้เรื่องเพศให้สังคม เริ่มต้นจากหน่วยงานรัฐ
  เห็นด้วย
 • – ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน
  เอาเงินเดือน สส. กึ่งหนึ่งนั้นแหละไปจัดซื้อ เหมือนที่ สส.พรรคก้าวไกลเคยพูดไว้ในสภาว่า ผ้าอนามัยจำเป็นกว่าเรือดำน้ำ ในเมื่อมันมีความจำเป็นขนาดนี้ ท่าน สส. ผู้ทรงศักดิ์ ก็ควรจะเสียสละแสดงน้ำใจ เยียวยาแก่คุณสุภาพสตรีทุกคน โอเคไหม
 • – สมรสเท่าเทียม คู่รักทุกเพศแต่งงานกันได้
  เอาที่ชอบใจ
 • – รับรองทุกเพศสภาพ คำนำหน้าตามสมัครใจ
  เอาที่ชอบใจ
 • – พระเลือกตั้งได้
  เวรกรรมหละกู ว่าไงหละพุทธบริษัทจำกัดเอ๋ย
 • – ขายเหล้าได้ตลอดวัน ยกเลิกการห้ามขายเหล้า-ฆ่าสัตว์ในวันพระ
  เอาคุณพระไปเลือกตั้งยังได้ ต่อไปคุณพระก็ไม่ต้องให้ศีลห้าแล้วหละ เพราะภาครัฐเขาเปิดฟรีสไตล์ ในการขายเหล้า ฆ่าสัตว์ ใครคิดจะไปเปิดร้านเหล้าในวัดก็เตรียมไปติดต่อสมภารเอาไว้ก่อนเด้อ จ๊ะเด้อ เดียวอดได้ทำเลดีๆ นะจ๊ะ
 • – รัฐต้องจ้างงานคนพิการ 20,000 คน
  เห็นด้วย
 • – อาคาร-สิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคน
  เห็นด้วย
 • – เงินคนพิการเดือนละ 3,000 บาท
  เห็นด้วย เอาเงินที่ไหน ใครจะจ่าย
 • – ของขวัญแรกเกิด 3,000 บาท ซื้อของเลี้ยงลูก
  เห็นด้วย เพราะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มจำนวนประชากร
 • – เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท
  ลูกคนรวยก็ได้ด้วยหรือ
 • – สิทธิลาคลอด 180 วัน พ่อแม่แบ่งกันได้
  ๓๐๐ วันไปเลยพี่น้อง
 • – ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน
  เอานมของใคร
 • – ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ 450 บาท
  ถามผู้ประกอบการเขาหรือเปล่าว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่าย
 • – ทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากเกิน ต้องได้ OT
  ทุกวันนี้แต่ละเดือนก็แทบจะทำงานกันไม่กี่วันอยู่แล้ว ยังจะมาออกกฎหมายบังคับให้ทำงานไม่เกิน ๔๐ ชั่วโมง และจะเอาเงินที่ไหนมาเพิ่มค่าแรงให้ทุกปีหละพี่น้อง ตอนคิดนโยบายนี้เมาอยู่หรือเปล่า ?
 • – สัญญาจ้างเป็นธรรม แรงงานรัฐได้รับการคุ้มครอง
  เห็นด้วย
 • – แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้ สอดคล้องหลัก ILO 87 และ 98
  เอ้าแรงงานต่างชาติเตรียมเฮ นโยบายนี้ออกมาเพื่อเป็นรางวัลที่มาช่วยถือป้ายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ แก้มาตรา ๑๑๒ นะค้า
 • – ประกันสังคมถ้วนหน้า เจ็บป่วยได้เงินชดเชย-ค่าเดินทางหาหมอ
  เอ้าใครมีอาชีพทำบัตรประกันภัยเตรียมเฮ
 • – เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท
  จะได้ปีไหน เอาเงินจากใคร หากไม่ได้ เตรียมตัวยุบพรรคได้เลย
 • – เจ็บ-ป่วยติดเตียง มีระบบดูแล
  เห็นด้วย
 • – บ้านตั้งตัว 350,000 หลัง รัฐช่วยผ่อน-เช่า
  อย่าลืมว่าบ้านหลังแรก ของพรรคเพื่อไทย ศาลพิพากษาผู้คุมโครงการให้ติดคุก ๗๒ ปีอยู่นะจ๊ะ
 • – น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง
 • – เติมเน็ตฟรี 1 GB ต่อเดือน
  เห็นด้วย
 • – ค่าทำศพถ้วนหน้า 10,000 บาท
  รวมศพมหาเศรษฐีด้วยหรือ
 • – เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด
  เห็นด้วย หากการเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองใด และไม่มีขบวนการไอโอบั่นกระแส และห้ามใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
 • – ประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีใครตกงาน-เสียประโยชน์
  อันนี้งงๆ เมื่อยกเลิกงานเขาแล้ว จะไม่ตกงานได้ไง
 • – ข้าราชการทุกสังกัด ศักดิ์และสิทธิเท่ากัน โยกย้ายก้าวหน้าได้
  เอาหละต่อไปนี้นายพลต้องเท่าเทียมกับพลทหารแล้ว ถูกใจจัง
 • – เลือกตั้งนายกเขต ทุกเขตใน กทม.
  พรรคไหนส่ง เป็นคนของใคร ใครอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุน ใช้บริการไอโอหรือไม่
 • – เพิ่มงบท้องถิ่น (จังหวัดละ +250 ล้านบาท/ปี | เมืองละ +100 ล้านบาท/ปี | ตำบลละ 20 ล้านบาท/ปี)
  เอาเงินที่ไหน เงินกองทุนหมู่บ้านมีคนติดคุกยังไม่ออกอยู่หลายคนเลย
 • – ท้องถิ่นมีช่องทางหารายได้ใหม่ กู้เงิน-ออกพันธบัตร
  งานนี้ได้เฮหละพี่น้อง เพราะผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. อบจ. จะสามารถกู้เงินและออกพันธบัตรเองได้ โดยมีพรรคก้าวไกลรับรอง
 • – ปรับสูตรกระจายงบให้เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่
  เดิมทีงบประมาณเขาก็จัดให้ตามความจำเป็น และรายหัวของประชาชนผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆ อยู่แล้ว
 • – ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมด ยกเว้น ทหาร-ศาล-เงินตรา-การต่างประเทศ
  ทุกวันนี้ อสม. ก็แทบจะเดินชนกันตายอยู่แล้ว บางทีถึงขนาดแย่งงานกันทำก็มี
 • – ถ่ายโอนอำนาจให้ท้องถิ่น (ถนน-คูคลอง-แหล่งน้ำ-ขนส่ง-สิ่งแวดล้อม-พิสูจน์ที่ดิน-โรงงาน-โรงแรม-สถานบริการ)
  เขาก็ทำกันอยู่แล้วนี่
 • – ยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่ง คสช. ที่ล็อกคอ-ล้วงลูกท้องถิ่น
  เห็นด้วย
 • – ท้องถิ่นโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลงบทุกบาท-จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
  เห็นด้วย
 • – ประชุมสภาพลเมือง ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกท้องถิ่น ทุกไตรมาส
  เห็นด้วย
 • – ประชาชนเข้าชื่อออนไลน์ เสนอโครงการ-ข้อบัญญัติ ถอดถอนท้องถิ่นได้
  เห็นด้วย
 • – เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ
  เห็นด้วย ยกเว้นข้อมูลที่เป็นความลับทางด้านความมั่นคง
 • – ระบบ AI จับโกง
  เห็นด้วย

*********************************

งานนี้อะไรที่ให้สัญญาว่าไว้ตอนหาเสียงว่า จะให้แล้วทำไม่ได้ ก็เตรียมตัวไปชี้แจงกับ กกต. และศาลรัฐธรรมนูญก็แล้วกัน

บอกแล้วว่า ขุดบ่อเตรียมเอาไว้รอแล้ว

โปรดติดตามภาคสองกันต่อนะจ๊ะ

ติ่งส้มอย่าพึ่งเป็นลมไปเสียก่อนหละ

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0gFrphNJuNW8uBeEuSNPsJ19dqzYLassXe2zVSknZs7rToR7nWrUm7ZeYEza62JCcl