ลูกรัก… คราใดที่จิตนี้ปราศจากความปรุงแต่งในสังขารทั้งปวง โลกทั้งใบของจิตนี้ ดูมันช่างกว้างขวางใหญ่โต จนสุดประมาณมิได้

0
66

ลูกรัก… คราใดที่จิตนี้ปราศจากความปรุงแต่งในสังขารทั้งปวง โลกทั้งใบของจิตนี้ ดูมันช่างกว้างขวางใหญ่โต จนสุดประมาณมิได้
๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ลูกรัก

เจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน

พ่อได้ค้นพบว่า คราใดที่จิตนี้ปราศจากความปรุงแต่งในสังขารทั้งปวง โลกทั้งใบของจิตนี้ ดูมันช่างกว้างขวางใหญ่โต จนสุดประมาณมิได้

ลูกรัก

เจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน

พ่อได้ค้นพบว่า คราใดที่จิตนี้ปราศจากอุปาทานในขันธ์ทั้งปวง โลกแห่งความอิสระและเสรีภาพ ก็จักปรากฏขึ้นแก่จิตนี้ตราบนานเท่านาน

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0vgWFsiWCarwZMZDQTpu6JEkBc7cpLPwVizbKD5fkYgyXaXHfbMneATeaadDqLavkl