ถามมา ตอบไป : เดียวนี้พุทธะอิสระบูชาฤษีแล้วหรือ? ไม่รู้หรือไงว่าไม่ใช่พุทธ

0
59

ถามมา ตอบไป
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เดียวนี้พุทธะอิสระบูชาฤษีแล้วหรือ ? ไม่รู้หรือไงว่าไม่ใช่พุทธ

ตอบ :

ขอบคุณที่ให้เวลาสนใจในชีวิตของพุทธะอิสระ ไม่ทราบว่าคุณได้เคยศึกษาประวัติพระมหากัจจายนะที่พุทธะอิสระเคยนำมาศึกษากันไปครั้งหนึ่งแล้ว หากยังไม่ได้ศึกษาอย่างนั้นก็ลองอ่านตอนนี้ก็ได้

*******************************************

พระพุทธเจ้า เคยเกิดเป็น สุเมธดาบส , สรภังคดาบส

พระสารีบุตร เคยเกิดเป็น ฤษีสรทะ , สาลิสสรดาบส

พระโมคคัลลานะ เคยเกิดเป็น กีสวัจฉดาบส

พระมหากัจจายนะ เคยเกิดเป็น กาฬเทวิลดาบส, เทวิลดาบส

พระกัสสปะ เคยเกิดเป็น เมณฑิสสรดาบส

พระอนุรุทธะ เคยเกิดเป็น ปัพพตดาบส

พระอานนท์ เคยเกิดเป็น อนุสิสสะดาบส

พระอุทายี เคยเกิดเป็น นารทดาบส

*******************************************

ปะหินา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

*******************************************

อาพาธทั้งหลายนั้น อันพระมหาฤษีทั้ง ๓ องค์ หายแล้วไม่กลับเป็นอีก

ดุจดังกิเลสอันมรรคกำจัดแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาฉะนั้น

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

*******************************************

พุทธะอิสระอยากจะบอกคุณว่า นามว่าฤษี คือ ผู้บำเพ็ญพรต บำเพ็ญตบะ ปฏิบัติในศีลอย่างเคร่งครัด บำเพ็ญธรรมอย่างมั่นคง ไม่ได้กำหนดหมายว่าเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู พราหมณ์ ขงจื๊อ ซิกข์ หรือลัทธิอื่นๆ

ฤษีเป็นผู้เบื่อหน่ายในโลกียโลก แล้วออกบวชไม่ได้บอกและแบ่งตนเองว่าเป็นพวกไหน ข้างใคร

ที่มาบอกและแบ่งก็เพราะแต่ละพวก แต่ละข้าง ไปนับถือฤษีท่านใด จนกลายเป็นว่า ฤษีตนนั้น ท่านนั้น ตกเป็นพวกเป็นฝ่ายของพวกนั้นๆ ไปโดยปริยาย

เวลาต่อมา เมื่อมีผู้ศรัทธามากขึ้น แล้วพากันออกบวชตาม จนกลายเป็นกลุ่มก้อนของฤษีในศาสนา ลัทธินั้นๆ ไป

ทั้งที่แท้จริงแล้วผู้ออกบวชเป็นฤษี ต้องการแค่หลีกหนีความวุ่นวาย อึดอัด บีบคั้นพันธนาการที่มีอยู่ในโลกียโลกเท่านั้น

หาได้ต้องการแบ่งแยกเป็นพวกใคร ประเภทไหนไม่

ขอให้พวกคุณมองฤษีด้วยความเข้าใจให้ถูกต้อง อย่าไปผลักไส ให้ท่านเป็นกลุ่มของใคร พวกไหนๆ และหากคุณเข้าใจว่า พวกฤษี ดาบส ไม่ใช่พุทธแล้ว

ทำไมฤษีสุกกทันต์ ฤษีวาสุเทพ ถึงได้สร้างพระรอดลำพูน อันเป็นรูปพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในเจดีย์ให้อนุชนคนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้รู้ว่า

ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖ พระพุทธศาสนาได้เจริญแผ่ขยายมาจนถึงดินแดนสุวรรณภูมิ

แม้ในดินแดนสุวรรณภูมิหรืออู่ทอง ใน ๔-๕ ร้อยปีมาแล้ว ฤษีภรตมุณี ฤษีพิราลัย ฤษีตาไฟ และฤษีตาวัว ก็ได้ช่วยกันสร้างพระผงสุพรรณอันลือลั่นมาจนถึงยุคปัจจุบัน

แม้แต่ในยุคสุโขทัย กำแพงเพชร ฤษีพิลาไลย ฤษีตาไฟ และฤษีตาวัว ก็ได้สร้างพระซุ้มกอ และพระคงทุ่งเศรษฐี จนทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบัน ต้องการหาเอาไว้บูชา

จึงอยากถามคุณว่า คุณตาฤษีดังกล่าวเป็นพุทธไหม

จะติอะไร จะว่าอะไร จะดูแคลนใคร ก็ให้รู้ให้จริง อย่าเอาแต่ความสะใจ สุดท้ายมันจะเป็นบาปติดใจไป

เรื่องดีๆ ควรหาใส่ใจนี้ให้มากๆ อย่าเอาแต่หาเรื่องไม่ดียัดใส่จิตใจ สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทำร้ายใจคุณเอง

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid037UurREnGJWK9FceCAxijpwDhakbLHfEvnZRwccsoFDoqtSpmAArhGPdcxqc6cgwil