สืบเนื่องเรื่องเกิดจากคลับเฮาส์ : “ความจริง คือ ความยุติธรรม”

0
56

สืบเนื่องเรื่องเกิดจากคลับเฮาส์
๙ มีนาคม ๒๕๖๖

“ความจริง คือ ความยุติธรรม”

อธิบายความคำว่า

ความจริง หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุ

ซึ่งในโลกนี้และโลกอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดที่มิได้เกิดจากเหตุ

ฉะนั้นหากต้องการรับรู้ความจริง ก็ต้องไปสืบสาวหาสาเหตุ

เมื่อได้รับรู้ถึงสาเหตุอันถ่องแท้ ชัดแจ้งแล้ว จึงจะมาคัดกรอกเอาแต่สาระนั้น จึงเรียกว่า “ความจริง”

เมื่อรับรู้ความจริงแล้ว การพิจารณาตัดสิน ไม่ว่าจะมีกฎเกณฑ์ กติกา กฎหมายใดๆ

ก็ต้องพิจารณาตัดสินให้สอดคล้องกับความจริง และการพิจารณาตัดสินนั้นๆ ต้องพิจารณาตัดสินอยู่บนพื้นฐานของเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา อย่างสม่ำเสมอ

เช่นนี้จึงชื่อว่า ยุติธรรม

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid021u6ac5jkAe3EQg9qWjJkryzS9ZCbLu4KAWZBHZBbam1kFy5bWF9Pq9JxY5h4gL2Tl