ถามมา ตอบไป : มหาราชทั้ง ๔ มีหน้าที่รักษาโลกมนุษย์และสัตว์ในทิศทั้ง ๔ แล้วทำไมบริวารของท่านถึงได้กระทำการครอบงำหมู่มนุษย์และสัตว์ด้วยมายาการดังกล่าว

0
28

ถามมา ตอบไป
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อ่านคำแปลมหาสมัยสูตรที่ท่านเขียนให้อ่าน ผมสงสัยว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายบริวารของมหาราชทั้ง ๔ ผู้มีมายาล่อลวง โอ้อวด เจ้าเล่ห์ มีฤทธิ์ก็มา

บริวารของมหาราชคอยทำมายา ล่อลวง ยโส เย่อยิ่ง จองหอง เจ้าเล่ห์ อวดดี ครอบงำหมู่มนุษย์ก็มาด้วย

คำถาม คือ เมื่อมหาราชทั้ง ๔ มีหน้าที่รักษาโลกมนุษย์และสัตว์ในทิศทั้ง ๔ แล้วทำไมบริวารของท่านถึงได้กระทำการครอบงำหมู่มนุษย์และสัตว์ด้วยมายาการดังกล่าว

ตอบ :

เทวดาในชั้นกามาวจรภูมิมีพฤติกรรมไม่ต่างอะไรกับมนุษย์นักหลอกคุณ และถ้าอยากรู้ว่าเทวดาเขามีพฤติกรรมเช่นไรบ้าง

คุณก็ลองมองย้อนมาดูสังคมมนุษย์ในแต่ละสังคมดูซิ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ ล้วนมีทั้งคนดี และคนไม่ดี คนซื่อตรงต่อหน้าที่และคนผู้ฉ้อฉลต่อหน้าที่

อีกทั้งพวกข้าราชการไม่ดี เจ้าหน้าที่ฉ้อฉลมักจะทำเรื่องเดือดร้อนต่อผู้คนในสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นข่าวเป็นคราวมีให้เห็นกันทุกเมื่อเชื่อวัน

พวกเทวดาชั้นล่างๆ บางองค์ก็ไม่ต่างกับมนุษย์ผู้ฉ้อฉล คนไม่ดีที่ทำมายาการ ล้างผลาญ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อหลอกล่อผู้คน ให้หลงและตกอยู่ในอำนาจ

อีกทั้งเทพยดาในชั้นกามาวจรภูมิ หากยังไม่บรรลุอรหันต์ ยังหนีไม่พ้นจากอำนาจการครอบงำของพญามารและบริวาร

เราท่านทั้งหลาย จึงได้เห็นเทวดาบางองค์แสดงมายาการอันเป็นอำนาจของพญามารและบริวารอยู่เป็นระยะๆ

รวมความแล้ว เทวดาก็มีสิทธิ์จะตกเป็นทาสของมารได้เช่นกัน

ต่างกันตรงที่มนุษย์ผู้ไม่มีศีล ไม่มีสัจจะ ไม่มีความละอาย มักจะตกเป็นทาสของมารและพญามารอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

แต่เทวดาเขาจักตกเป็นทาสของมารและพญามารได้ก็ต่อเมื่อศีลบกพร่อง สัจจะหละหลวม ความละอายชั่วกลัวบาปเปราะบาง

เรื่องมันก็เป็นเช่นนี้

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02G7aGjSrXJA1ZvYBNjVFWUC2GtxQxerhvoMkNRkBcKXUUGykS1fJVWYGJgbkQkdSTl