เส้นทางสายบุญสะสมโพธิบารมีนี้มันไม่ง่ายเลย

0
15

เส้นทางสายบุญสะสมโพธิบารมีนี้มันไม่ง่ายเลย
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หลังกลับจากไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องชาวอีสาน หลังน้ำลดโดยนำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำมัน น้ำตาล น้ำปลา สบู่ ยาสีฟัน ขี้ผึ้ง พันธุ์ข้าวปลูกนาปรัง และปัจจัยครอบครัวละ ๕๐๐

ตามด้วยการสำรวจครอบครัวที่ต้องการขอยืมวัวของมูลนิธิธรรมอิสระ ไปเลี้ยงเพื่อต้องการลูก ซึ่งหนึ่งครอบครัวจักได้แม่วัวสองตัว ภายใน ๕ ปี

โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เลี้ยงต้องทำคอกและมุ้งหลังคาให้เรียบร้อย

เมื่อนำแม่วัวไปเลี้ยงปีแรก หากได้ลูกตัวแรกจะต้องคืนลูกให้มูลนิธิ เพื่อนำไปต่อยอดส่งมอบให้แก่ผู้อื่นต่อไป

พอมูลนิธิธรรมอิสระมีกติกาในการรับวัวไปเลี้ยงเช่นนี้ ชาวบ้านชอบใจ เพราะส่วนใหญ่ที่เขาทำกัน และทำอยู่คือ นายทุนนำวัวไปให้ชาวบ้านเลี้ยง แล้วแบ่งครึ่ง เช่น หากเลี้ยง ๕ ปีได้วัว ๔ ตัว ชาวบ้านผู้เลี้ยงได้ ๒ ตัว เจ้าของวัวได้ ๒ ตัว

แต่หากเป็นวัวของมูลนิธิธรรมอิสระ เลี้ยง ๕ ปี หากได้ลูก ๔ ตัว ชาวบ้านจักได้รับลูกวัว ๓ ตัว ส่งคืนมูลนิธิ ๑ ตัวและต้องเป็นลูกวัวตัวแรก

แบบนี้ชาวบ้านชอบใจ เรียกว่า เลี้ยงแล้วมีความหวัง

มูลนิธิส่งแม่วัวให้ยืมเมื่อครบ ๕ ปีแล้วจักต้องถ่ายโอนส่งมอบไปให้แก่ชาวบ้านรายอื่นๆ ต่อไป

การเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการให้อาชีพให้เกิดรายได้ด้วยตนเองเช่นนี้ ถือว่า เป็นการดำเนินกุศโลบายตามรอยพระยุคลบาตรขององค์พ่อหลวง ร.๙ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงตรัสว่า

“เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย มาอย่างยาวนาน อีกทั้งวันที่ ๕ ธันวามหาราชก็จักเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว

แม้จักยังรู้สึกระบมหลังไม่หาย แต่พอหวนระลึกนึกถึงพระบรมฉายาลักษณ์ที่องค์พ่อหลวงทรงมีพระเสโทไหลมาที่ปลายพระนาสิก ขณะทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

ทำให้หลงลืมอาการระบมหลังไปเลยทีเดียว

ทางเหนืออากาศเริ่มหนาวแล้ว นึกถึงเด็กน้อยๆ บนดอยที่มีชีวิตอยู่อย่างฝืดเคือง ขาดโอกาส จึงออกเดินทางมาเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการจัดเลี้ยงอาหารและแจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กเล็กๆ อนุบาล และทั้งโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด ๕ โรงเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ

โรงเรียนบ้านขุนป๋วย

โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

ศูนย์เด็กเล็กโปร่งน้อย

ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่ากล้วย

โดยให้เจ้าวิรัตน์ปกาเกอะญอในพื้นที่ไปแจ้งแก่คนทั้ง ๕ โรงเรียนว่าเราจักไปเลี้ยงอาหาร แจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กๆ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมนำอาหารและขนม + เงิน ไปแจกเด็กๆ ทั้ง ๕ โรงเรียน ซึ่งมีเด็กจำนวน ๓๓๔ คน

การทั้งหมดนี้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ ของอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์ และดวงวิญญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวโรกาสวันที่ ๕ ธันวามหาราชอันเป็นวันเฉลิมพระพรรษาแห่งพระองค์ท่าน

ถือว่าการแจกอาหารและผ้าห่มในครั้งนี้เป็นการแจกมหาทาน เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ไปด้วย

แบ่งบุญให้ลูกหลานทุกคนด้วย

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid023FfWPdyiJ4B8PSDoGKbCuFpK4aCEqmgovBMgT8c9n5gD2VVHFVRENQJaqGLLboMSl