คนไทยโปรดช่วยกัน เป็นเจ้าภาพที่ดีต่อการประชุมเอเปคในครั้งนี้

0
80

คนไทยโปรดช่วยกัน เป็นเจ้าภาพที่ดีต่อการประชุมเอเปคในครั้งนี้
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

อนาคตไทยจะรุ่งหรือร่วงก็ขึ้นอยู่กับการประชุมเอเปคในครั้งนี้ คนไทยควรจะช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต่อการประชุมเอเปคในครั้งนี้วิธีคือ

๑. ช่วยกันให้ความร่วมมือต่อมาตรการต่างๆ ของรัฐที่ออกมากำกับดูแลในการประชุมเอเปคครั้งนี้

๒. ช่วยกันเป็นหู เป็นตา สอดส่อง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่จะเป็นอันตรายต่อการประชุมเอเปคในครั้งนี้

๓. หากเห็นอะไร สิ่งใด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีพฤติกรรมอันควรจะสงสัย ที่จะเป็นอันตรายต่อการต้อนรับแขกบ้านเมือง

และหากเห็น ได้ยิน รับรู้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ขบวนการที่จะทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย และอาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในขณะที่มีการประชุมเอเปค

ลูกไทยทุกคนต้องช่วยกันชี้เบาะแส แจ้งข่าวนั้นแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทางทหาร ตำรวจ ที่เขาเปิดรับแจ้งเรื่องราวที่เบอร์ ๑๙๑ หรือ ๑๕๙๙

แต่หากจะถามว่า แล้วคนไทย ประเทศไทยจะได้อะไรจากการประชุมเอเปคในครั้งนี้

ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการประชุมเอเปค คือ

– การมีพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และเพิ่มความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ระหว่างประเทศ

– ได้ร่วมผลักดันแนวคิดใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

– ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไทยจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้

– การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ระหว่างประเทศ

– การสนับสนุนบทบาทสตรีในระบบเศรษฐกิจ

– ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

– การเปิดการค้าเสรีที่ทุกประเทศได้ประโยชน์

– การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านธุรกิจสีเขียวแบบยั่งยืน

– การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในการเงินระหว่างประเทศ แบบชนิดที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

– และที่ได้แน่ๆ ได้เห็นๆ คือ เงินตราต่างประเทศที่ผู้นำและบริวารนำมาใช้จ่ายในเมืองไทย ขณะที่มาเข้าร่วมประชุมในทุกคณะ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าหมื่นล้าน

และหากการประชุมเอเปคคั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี มันจะกลายเป็นเครดิต เป็นหน้าเป็นตาของคนทั้งประเทศให้เป็นที่ยอมรับในทุกๆ ด้านของคนทั่วโลก

ช่วยกันดูแล เป็นเจ้าภาพที่ดูแลการประชุมเอเปคในครั้งนี้นะจ๊ะลูกไทยทุกคน

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02CjJhZNjHkaTHaZ3aPJ4UbQgLoE8V4VRJ6TfKfFRxkHj7k3EMaMvNvbvJWka9hbmPl