สรรพสิ่ง สรรพชีวิตในโลกหล้า ล้วนหนีไม่พ้นจากการครอบงำของความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีอยู่จริง 25ส.ค.2565

0
37

สรรพสิ่ง สรรพชีวิตในโลกหล้า ล้วนหนีไม่พ้นจากการครอบงำของความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีอยู่จริง
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

อีกทั้งก็หนีไม่พ้นจากการครอบงำของโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ

ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองขนาดไหนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นธรรมชาติ ๓ อย่าง หลักการ ๘ อย่าง
โลกธรรม ๘ คือเรื่อง ธรรมดาของโลก ธรรมชาติของโลกที่ครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดา ๘ ประการอันประกอบด้วย

สิ่งกระตุ้น สิ่งเร้าอารมณ์อันน่าปรารถนา

– ลาภ หมายความว่า ได้ผลประโยชน์ ได้มาซึ่งทรัพย์ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ

– ยศ หมายความว่า ได้รับฐานันดรสูงขึ้น ได้อำนาจเป็นใหญ่เป็นโต

– สรรเสริญ ได้แก่การ ได้ยิน ได้ฟัง คำสรรเสริญเยินยอ คำชมเชย คำยกย่อง เป็นที่น่าพอใจ

– สุข คือ ได้ความสบายกาย สบายใจ ความเบิกบาน บันเทิงใจเริงใจ

สิ่งกระตุ้น สิ่งเร้าอารมณ์ ความไม่พอใจ ไม่เป็นที่ปรารถนา

– เสื่อมลาภ หมายความว่า เสียจากสิ่งที่อาจได้มาและสิ่งที่ได้มาไม่อาจดำรงอยู่ได้

– เสื่อมยศ หมายถึง ถูกลดความเป็นใหญ่หรือฐานันดรศักดิ์ที่มีอยู่หายไป

– นินทาว่าร้าย หมายถึง ถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดี ถูกติฉินนินทา หรือถูกกล่าวร้ายให้เสียหาย

– ทุกข์ คือ การได้รับความทุกขเวทนา ทรมานกาย ทรมานใจ

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ นายกตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราว เพื่อรอคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะมีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากจะปฏิบัติหน้าที่ต่อ

พุทธะอิสระก็อยากจะบอกกล่าวกับลุงตู่ว่า ก็ดีเหมือนกันนะลุง เหนื่อยมาเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชามาทั้งชีวิตแล้ว

ถือโอกาสใช้ช่วงเวลาขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติ ซึ่งก็คงจะใช้เวลาแรมเดือน

ลุงตู่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อน สะสมกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาเอาไว้ใช้

เมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างพร้อมจะได้เข้ามาช่วยบ้านเมืองได้ต่อไป

คนดีไม่มีวันตาย คนอย่างลุงตู่แม้จะแก่ หัวเก่า แต่ก็เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของแผ่นดิน แผ่นดินนี้ยังต้องการคนดีๆ อย่างลุงตู่มาช่วยทำให้บ้านเมืองตั้งมั่น รุ่งเรือง เจริญ มั่นคง

การเมืองภายในประเทศไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการเมืองโลก ที่กำลังมีการแย่งชิงภูมิรัฐศาสตร์ของพวกประเทศมหาอำนาจ

หากประเทศนี้ไม่ได้นายกที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการทหารที่ช่ำชอง เชียวชาญ ก็เกรงว่าประเทศไทยจะเหมือนยูเครนและไต้หวัน ที่ผู้นำชักศึกเข้าบ้าน จนคนในชาติเดือดร้อนอย่างที่เห็น

สิ่งที่ลุงตู่ทำให้กับบ้านเมืองนี้แม้คนบางคนจะไม่เห็น แต่ก็ยังมีคนไทยผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทุกคนล้วนเห็นและเทวดารู้

พักผ่อนให้สบาย เมื่อถึงเวลาอันเหมาะควรลุงตู่จะได้กลับมาช่วยชาติ ศาสน์ กษัตริย์ได้อีกครั้ง

พุทธะอิสระ

*********************************

#ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

——————————————–