เอาบุญมาฝากให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนา 4ส.ค.2565

0
16

เอาบุญมาฝากให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนา
๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ต้องขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาลูกหลานทีมงานสายด่วนสมุนไพร และคอลเซ็นเตอร์ จิตอาสาทุกคนที่ทำให้มหาทานครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีจนผู้ป่วยได้ทั้งยาและเครื่องช่วยหายใจ จนหายจากการเจ็บป่วย

ลูกรัก

บุญ คือ เครื่องยังให้สำเร็จถึงสมบัติทั้งปวง

พุทธะอิสระ

——————————————–