ถามมา ตอบไป : บุญฤทธิ์ หมายถึงอะไร 4ส.ค.2565

0
17

ถามมา ตอบไป
๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

สงสัยในกรณีที่พญานาคตระกูลวิรูปักษ์ ตระกูลเอราปถะ และตระกูลฉัพพยาปุตตะ ว่าเป็นผู้มีบุญฤทธิ์

ถามว่า บุญฤทธิ์ หมายถึงอะไร

ตอบ :

บุญฤทธิ์ หมายถึง สิ่งดีๆ ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น

เกิดมามีร่างกายครบ ๓๒ ประการ

เกิดมาพร้อมกับรูปร่างดี ผิวพรรณดี สติปัญญาดี

เกิดมาในตระกูลดี มีฐานะดี มีบริวารดี

บุญฤทธิ์อีกประเภทหนึ่งก็คือ เกิดมาแม้ชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขัดสน ทุกข์ยากลำบากลำบน แต่เมื่อถึงคราวเข้าตาจนก็มักจะมีผู้มาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู

บุญฤทธิ์อีกประเภทหนึ่งได้แก่ แค่คิดว่าจะต้องการสิ่งใด สิ่งนั้นพลันสำเร็จดังเนรมิต แต่บุญฤทธิ์ประเภทนี้มักจะเกิดกับผู้มีชีวิตสันโดษ สมถะ ไม่คิดจะปรารถนาสิ่งใดง่ายๆ

แต่ถ้าเมื่อใดที่ต้องการสิ่งนั้นมักจะสำเร็จอย่างง่ายดาย

บุญฤทธิ์ยังแบ่งให้ผลเฉพาะทางกายหรือไม่ก็ทางวาจา หรือไม่ก็เฉพาะทางใจ

บุญฤทธิ์บางประเภทก็ให้ผลครอบคลุมไปทั้งกาย วาจา และจิตใจ

หากจะถามว่าบุญฤทธิ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอบว่าให้ไปดูในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานไว้ให้

พุทธะอิสระ

——————————————–