มีข่าวดีมาบอก 18ก.ค.2565

0
6

มีข่าวดีมาบอก
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม นี้ คณะสงฆ์อำเภอกำแพงแสน ได้บอกบุญมายังวัดอ้อน้อย ธรรมอิสระ

เรื่องการอบรมวิปัสสนาแก่พระนวกะ ที่หลวงปู่พุทธะอิสรได้บุกเบิกเริ่มต้นด้วยพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ให้พุทธะอิสระและพระธรรมเสนานี (หลวงพ่อชุณห์) อดีตเจ้าคณะจังหวัดในขณะนั้น ได้นำโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์แก่คณะสงฆ์ ภาค ๑๔ เริ่มเมื่อปี ๒๕๔๒ ด้วยหลักสูตรมหาสติปัฏฐานสี่

ต่อมามหาเถระสมาคมประกาศให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดให้ทำการอบรมคณะสงฆ์ทั่วประเทศ

ซึ่งทุกปีเมื่อมีภิกษุบวชเข้ามาใหม่ เหล่าวิปัสสนาจารย์ที่ได้ทำการอบรมไปก็จะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนวิธีปฏิบัติแก่พระใหม่

มาปีนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้กำหนดให้มีการอบรมกรรมฐานแก่พระใหม่เป็นเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่วัดทุ่งกระพังโหม

โดยเจ้าคณะตำบลได้ขอให้วัดอ้อน้อยนำอาหารไปถวายพระนวกะ ผู้เข้าอบรม ๒๐๐ รูปในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงได้แจ้งให้ลูกหลานได้มีส่วนร่วมอนุโมทนากันทั่วหน้าทุกท่าน

ใครอยู่บ้านแล้วไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรทุกวันในฤดูพรรษาต้องการที่จะได้ใส่บาตรพระทั้ง ๒๐๐ รูปในเวลาเดียวกัน ก็ไม่ควรพลาดในโอกาสมหามงคลนี้

ไม่ต้องมากแค่คนละเล็กละน้อยตามกำลัง

ขออนุโมทนาในบุญกิริยาวัตถุที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำแล้ว

พุทธะอิสระ

***********************************************************

เลขที่บัญชีมหาทาน ๓๔๕-๒-๕๕๑๐๗-๔
ชื่อบัญชี วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขากำแพงแสน

——————————————–