โรงมหาทานอิ่มจังอยู่มา 2 ปี 11 เดือนแล้วพี่น้อง 13ก.ค.2565

0
13

โรงมหาทานอิ่มจังอยู่มา ๒ ปี ๑๑ เดือนแล้วพี่น้อง
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอบคุณลูกหลานทุกคนที่ช่วยกันส่งมอบสิ่งของ เครื่องปรุง วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ส่งมอบไปยังโรงมหาทานอิ่มจังทั้ง ๑๐ สาขา

ซึ่งก็มีครอบครัวคุณโรส หมอเต้ เสี่ยเฉาก๊วย และลูกหลานอีกหลายคนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้โรงมหาทานอยู่ยืนยาวมาจนถึง ๒ ปี ๑๑ เดือน

สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนำมาให้เป็นเครื่องพยุงแรงกายและแรงใจให้แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก อย่างดียิ่ง

ทั้งยังเป็นเครื่องช่วยให้ครอบครัวผู้ยากไร้อีกเป็นร้อยๆ ที่อัตคัดขัดสนได้มีอาหารกินในยามชักหน้าไม่ถึงหลัง

ตั้งใจไว้ว่า จะพยายามขยายความช่วยเหลือเช่นนี้ให้กระจายไปทุกชุมชนของผู้มีรายได้น้อย

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องไทย

ผู้ให้อาหารและน้ำคือผู้ให้ชีวิต

ผู้ให้ยาและขบวนการรักษา คือผู้ให้ความแข็งแรงและอายุยืน

ผู้ให้โอกาสย่อมเป็นเจ้าของโอกาส

ขอความมีชีวิตสุขภาพแข็งแรง และโอกาสอันดีงามจงมีแก่ผู้ที่มีส่วนในการให้ทุกท่าน

พุทธะอิสระ

——————————————–