ถามมา ตอบไป : วิชาปราณโอสถดูคล้ายกับวิชากำลังภายในจีน 10ก.ค.2565

0
16

ถามมา ตอบไป
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สืบเนื่องเรื่องเกิดจากคลับเฮาส์

มีผู้สงสัยว่า วิชาปราณโอสถดูคล้ายกับวิชากำลังภายในจีน ซึ่งก็มีสอนอยู่แม้แต่ในลัทธิเต๋าก็มีสอน

ตอบ :

อธิบายว่า ก็เป็นไปได้ด้วยเพราะทิเบต จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รวมประเทศใกล้เคียงในอดีต และปัจจุบัน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซึ่งมีคติความเชื่อในเรื่องการบำเพ็ญตนให้เป็นพระโพธิสัตว์ มีสอนมาก่อนที่ศาสนาพุทธนิกายหินยานหรือเถรวาทจะเข้ามาในประเทศไทย

ทั้งที่ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท (อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ๒๕. โคตมพุทธวงศ์-สุตตันปิฎกเล่มที่ ๒๕) ก็มีคำสอนคำอธิบายเรื่องการบำเพ็ญบารมีให้ได้เป็นพระโพธิสัตว์ แต่กลับไม่ได้รับความนิยม

ซึ่งเถรวาทหรือหินยานจึงมุ่งเน้นให้เอาตัวเองรอดก่อน จึงจะไปช่วยให้ผู้อื่นรอด
แต่ความเชื่อของมหายานมุ่งเน้นไปที่ทำตนเองและผู้อื่นให้รอดไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (ขอยืมคำนายกตู่มาใช้หน่อย)

เมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้ที่มีอยู่ในตระกูลพระโพธิสัตว์หลายเรื่อง หลายอย่างจึงดูจะคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นของผู้คน

แต่ไม่ว่าใครจะเชื่ออย่างไร มีความรู้แบบไหน หากมันสามารถเป็นที่พึ่งแก่ชนทั้งหลาย เมื่อถึงคราวทุกข์ยาก พระบรมศาสดาก็ทรงรับรองเอาไว้ว่า

หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทแล้ว ก็ถือว่าเป็นคำสอนของพระบรมศาสดาเช่นกัน

แม้วิชาปราณโอสถจะเป็นคำสอนที่มีเฉพาะผู้ปรารถนาพุทธภูมิก็ตามที

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่แพร่ขยายไปทั่วโลกอยู่ในเวลานี้ และยังจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน

มนุษย์และสัตว์ที่อิงอาศัยอยู่บนโลกที่กำลังเจ็บป่วยเป็นทุกข์อยู่ทุกวี่วัน ต่างก็ได้รับผลกระทบพากันเดือดร้อนกันทั่วหน้า

หากไม่เหลือบ่ากว่าแรงจนเกินไป มีอะไรพอช่วยกันได้ก็ไม่ควรนิ่งดูดาย

ช่วยกันได้ก็ช่วยตามแต่กำลังที่พอมี อย่าไปคิดมากเลย

วันนี้อะไรที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและจิตใจแข็งแรงได้

มันก็น่าจะยินดีมิใช่หรือ

ส่วนจะมีภูมิมาก ภูมิน้อย ก็ขึ้นอยู่กับว่าทำได้แค่ไหน อย่ามัวแต่มาเสียเวลาตั้งคำถามหรือตั้งข้อสงสัยกันอยู่เลยว่าใครเป็นเจ้าของวิชา ทั้งที่โรคร้ายกำลังจะรุมเร้ารุกไล่ ล้มตายเป็นใบไม้ร่วง
ทำไมไม่ลองมุ่งมั่นลงมือทดสอบปฏิบัติให้เป็นผลจริงๆ ก่อนเล่า

เผื่ออาจจะชนะโรคร้ายได้

เข้าใจนะ

พุทธะอิสระ

——————————————–