ปราณโอสถคืออะไร 8ก.ค.2565

0
33

ปราณโอสถคืออะไร
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ปราณโอสถ คือ วิชาที่บรรดาเหล่าพระโพธิสัตว์ใช้อบรมสั่งสอน สืบต่อ ส่งมอบให้กับบรรดาท่านผู้เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร เพื่อฝึกหัดปฏิบัติ ใช้รักษาธาตุขันธ์ให้แข็งแรงทั้งกายและจิตใจด้วยมุ่งหมายจะดำรงอยู่เพื่อสั่งสมทศบารมีทั้ง ๑๐ ให้บริบูรณ์

แล้วปราณโอสถฝึกอย่างไร ?

บุพกิจเบื้องต้น ของวิชาปราณโอสถต้องเริ่มด้วย

กายรวมใจอย่างแนบแน่น ยั่งยืน

ขั้นต่อมา ทำให้กล้ามเนื้อและอวัยวะทุกส่วนในร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย

รู้ลมหายใจเข้าและออกอย่างจับจ้อง จริงจัง

ขั้นต่อมา ตามดูลมที่เข้าจมูก ขึ้นหน้าผาก

ผ่านกลางกระหม่อมมาที่ต้นคอด้านหลัง

ลงมาที่กระดูกสันหลัง

ลงมาที่ก้นกบ

ทะลุมาที่หัวเหน่า เริ่มหายใจออกอย่างผ่อนคลาย

ตามดูลมจากหัวเหน่ามาที่ใต้สะดือ

ลมผ่านมาที่เหนือสะดือ

ลมเดินมาที่ช่องท้อง

ลมเดินมาที่ลิ้นปี่

ลมเดินมาที่ช่องอก

ลมเดินมาที่ลำคอ

ลมหายใจออกทางปาก

กระบวนการหายใจดังกล่าวมานี้หากไม่มีการรวมใจ ไม่เข้าถึงความผ่อนคลายให้ชำนาญแต่เบื้องต้น

ไม่ทำความรู้จักลมหายใจของตนให้ถ่องแท้ ชัดเจนแล้วล่ะก็

พอมาถึงขั้นตามดูลมจะทำไม่ได้ หรือได้ก็จะเหนื่อยมาก

เมื่อตามดูลมหายใจเข้าและออกผ่านตามจุดต่างๆ ดังกล่าวของร่างกาย จนคล่องแคล่ว ชำนาญ อย่างผ่อนคลายแล้ว ก็เริ่มเดินลมย้อนกลับเข้าปาก

ลมเดินเข้ามาที่ลำคอ

ลมเดินเข้ามาที่ช่องอก

ลมเดินเข้ามาที่ลิ้นปี่

ลมเดินเข้ามาที่ช่องท้อง

ลมเดินเข้ามาที่เหนือสะดือ

ลมเดินเข้ามาที่ใต้สะดือ

ลมเดินเข้ามาที่หัวเหน่า

ลมเดินเข้าทะลุไปที่ก้นกบ เริ่มหายใจออกช้าๆ

ลมเดินหายใจออกขึ้นไปที่กระดูกสันหลัง

ลมเดินหายใจออกไปที่ต้นคอด้านหลัง

ลมเดินหายใจออกไปที่กะโหลกศรีษะด้านหลัง

ลมเดินหายใจออกเดินไปที่กลางกระหม่อม

ลมเดินหายใจออกเดินมาที่หน้าผาก

ลมเดินหายใจออกเดินมาที่จมูก ผ่อนคลาย

แล้วก็เริ่มหายใจเข้าทางปากใหม่

ทำอยู่เช่นนี้จนช่ำชอง เชี่ยวชาญโดยไม่รู้สึกหนักหรือเหนื่อย

ย้ำว่าจะหายใจเข้าและออกอย่างไม่หนัก ไม่เหนื่อยได้ก็ต้องย้อนกลับไปทบทวนดูว่า ขั้นตอนแรกๆ ที่จำเป็นต้องทำให้ชำนาญ เราได้ทำแล้วหรือยัง

เมื่อหายใจเข้าและออกทั้งเดินหน้าและย้อนกลับจนช่ำชอง เชี่ยวชาญ ชำนาญแล้ว

ก็มาเริ่มหัดสังเกตตามดูแต่ละจุดที่ลมผ่านให้ชัดเจน

ย้ำว่าสังเกตดูแต่ละจุดที่ลมผ่านให้ชัดเจน ไม่ต้องไปสนใจ ใส่ใจต่ออาการใดๆ หรือสภาพใดๆ ที่เกิดขึ้น

ตามดู ตามสังเกตแต่ละจุดเฉพาะที่ลมผ่านเท่านั้น

ส่วนขั้นตอนที่เหลือ หากทำได้แต่ละขั้นตามที่สอนมา ก็จักพบคำตอบว่า มีอะไรซ่อนอยู่ปลายทาง

พุทธะอิสระ

——————————————–