เอ้า…เอาเข้าไป 24พ.ค.2565

0
3

เอ้า…เอาเข้าไป
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พอโพสต์ข้อความสั้นๆ ชี้ถึงผลเกิดจากการเลือกตั้งว่า เป็นบทเรียนราคาแพงที่มัวแต่แข่งกันดี ทั้งที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

ก็ดูเหมือนจะมีบรรดาผู้เห็นต่างและผู้เห็นด้วยพากันเข้ามาโพสต์ถล่มและเชียร์พุทธะอิสระถึง ๔๐,๖๓๕ คน

หลายคนที่เชียร์ผู้สมัครฝ่ายภักดี ต่างคนต่างก็เชียร์กลุ่มของตน พวกของตน

ทั้งที่แต่ละกลุ่ม แต่ละคนก็มีอุดมการณ์เดียวกัน แทนที่จะร่วมแรงร่วมใจ คัดเลือกใครซักคนที่ดูท่าว่ามีภาษีสู้กับคู่ต่อสู้พอได้

แม้จะไม่ชนะ มันก็ยังแสดงออกให้เพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกคนได้รู้ ได้เห็นว่า ฝ่ายภักดี มีพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟัน

แม้จะไม่ชนะแต่การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมไม้ร่วมมือ มันเป็นภาพทรงจำที่งดงาม สร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้ร่วมอุดมการณ์และผู้พบเห็นได้

อีกทั้งยังจะสามารถเป็นภาพทรงจำให้แก่อนุชน คนรอบข้างได้สัมผัสถึงพลังแห่งความรักความสามัคคีที่ฝ่ายภักดีมีให้ต่อกัน

แต่ยังไงบทเรียนราคาแพงที่แข่งกันโชว์ดี นี้มันได้ส่งผล ที่สุดจะคาดเดาขึ้นแล้ว

ซึ่งคงจะโทษผู้ใด กลุ่มไหนคงจะไม่ได้

ก็ได้แต่หวังว่า ฝ่ายภักดีแต่ละกลุ่มจะได้เห็นถึงเภทภัยของความแตกแยกว่ามันมีโทษภัยอย่างไร

และก็ต้องขอแสดงความดีใจแก่ผู้ชนะ โดยหวังว่า สิ่งที่ท่านผู้ว่าพูดไว้ตอนหาเสียง คงจะสามารถทำได้จริงอย่างที่ชาวกรุงเทพอยากได้

การแตกแยกครั้งนี้ดูน่าจะเป็นบทเรียนของการเลือกตั้งในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี

ส่วนบรรดากองเชียร์ทั้งหลาย ที่กำลังว้าวุ่น สิ้นหวัง ก็จงพยายามปลงใจยอมรับ แล้วภาวนาในใจว่า

หยิบแล้ววาง
วางแล้วว่าง
ดับแล้วเย็น

โลกสมมุติก็เป็นเช่นนี้ ล้วนตกอยู่ในหลัก ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป

ขึ้นอยู่ว่า ปัจจุบันเรากำลังทำอะไร แล้วมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำ

ก็จงเร่งทำเสีย

ก่อนที่จะไม่มีโอกาสจะได้ทำ

พุทธะอิสระ

——————————————–