เรามาช่วยกันวิสัชนากรรมทั้ง 12 อาการ ให้แจ่มชัดกันดูซักหน่อย (ตอนที่ 5) 21มี.ค.2565

0
28
เรามาช่วยกันวิสัชนากรรมทั้ง ๑๒ อาการ ให้แจ่มชัดกันดูซักหน่อย (ตอนที่ ๕)
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
 
คราวที่แล้วได้หยิบยกเอากรรม ๑๒ มาวิสัชนาแก่ผู้สงสัยไปในระดับหนึ่งไปแล้ว
 
แต่ดู ดู เหมือนผู้รับรู้รับฟัง ยังจะไม่แจ่มชัดถึงรากเหง้าของกรรมทั้งปวง
 
วันนี้จึงขอนำกรรมทั้ง ๑๒ อาการ มาอธิบายขยายความให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ ให้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น หรือไม่ บางคนมีสติปัญญากล้าแข็ง อาจรู้สึกสว่าง กระจ่างแจ้งขึ้นมาบ้างก็เป็นได้
 
********************************************************
 
วันนี้เราท่านทั้งหลาย มาทำความเข้าใจถึงกรรมที่ให้ผลเป็นปัจจุบันที่เรียกว่า ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลแม้ในปัจจุบันขณะ
 
ซึ่งก็มีการให้ผลขณะที่ทำกุศลกรรม หรือ ให้ผลขณะทำอกุศลกรรม แม้การวางเฉยที่เป็นอัพยากตธรรม ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ก็สามารถให้ผลได้
 
– ตัวอย่างเช่น ขณะที่วางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวง ผลที่ได้รับ คือ ความผ่อนคลาย เบาสบาย เหล่านี้คือ การทำงานของทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
 
– กรณีไปทำอกุศลกรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง สิ่งที่ผู้ทำจักได้รับ คือ ความเดือดร้อน กระวนกระวาย หวาดระแวง นี่ก็คือการให้ผลของปัจจุบันกรรม
 
– สำหรับตัวอย่างของผู้ทำกุศลกรรม ผลที่จักได้รับ คือ ความอิ่มใจ ความสบายใจ ทั้งยังเป็นที่นิยม ชื่นชม ยอมรับของหมู่มนุษย์และเทวดา ผีสาง นางไม้ นี่เรียกว่า ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน
 
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมในปัจจุบันยังสามารถเป็นเชื้อสาย ส่งเสริม สนับสนุนให้ทำกุศลและอกุศล หรืออัพยากตธรรมได้อย่างต่อเนื่อง
 
ด้วยขบวนการทำงานของทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมในปัจจุบันนี่แหละ จึงเป็นที่มาของคำว่า “สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
 
พุทธะอิสระ
 

——————————————–

 

Let us clarify the twelve characteristics of Karma (deeds) (Part 5)
March 21, 2022
 
I previously somewhat explained the twelve characteristics of Karma.
However, the listeners are not yet clear about the origins of all Karma.
Today, I will elaborate more on the twelve types of Karma. Some people with sharp wisdom may understand them better.

********************************************************

Today, let”s study the Immediately Effective Karma, or the Karma yielding present outcomes. This kind of Karma yields an immediate result, whether it is an admirable, evil, or mediocre deed.
 
For instance, when one lets go of all emotions, they shall feel relaxed, light, and comfortable. These are how the Immediately Effective Karma works.
 
On the other hand, if one commits an evil deed, whether publicly or secretly, they will feel troubled, anxious, and paranoid. These are the outcomes of the Immediately Effective Karma.
 
People who commit meritorious deeds shall feel fulfilled and comfortable.
Moreover, they are well-liked, admired, and accepted by both humans and deities. This is called the Immediately Effective Karma, or the Karma yielding present outcomes.
 
The Immediately Effective Karma also produces and promotes continuous meritorious, evil, and mediocre deeds.
 
The procedure of the Immediately Effective Karma or the Karma that yield outcomes now is the origin of the saying, “Lives of living creatures are according to their karma.”
 
Buddha Isara