ถามมา ตอบไป (ตอนที่ 3) 12ก.พ.2565

0
8
ถามมา ตอบไป (ตอนที่ ๓)
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
ตอบคำถามของคุณผู้ใช้นามว่า คนชังชาติ ข้อที่ ๓
 
คุณคนชังชาติ ตั้งประเด็นถามพุทธะอิสระมาข้อที่ ๓ ว่า
 
“เห็นซ่าเที่ยวหาเรื่องกับคณะสงฆ์ไปทั่วอย่างนี้เรียกว่า ดีใช่มั้ย”
 
ตอบ :
 
คุณคนชังชาติว่า คณะสงฆ์ผู้ทรงไตรสิกขา คือ ทรงศีล ทรงสมาธิ ทรงปัญญา ไม่มีเรื่องอะไรให้พุทธะอิสระต้องไปหาเรื่อง
 
แต่ถ้าพวกที่เข้ามาอาศัยพระพุทธศาสนาหากิน เหมือนดังภิกษุกาฝาก หรือเหมือนภิกษุสันดานกา คนพวกนี้แหละที่พุทธะอิสระต้องเอาเรื่อง
 
รวมความแล้วคณะสงฆ์ดีๆ ท่านงดงามตามธรรมวินัย
 
แต่ถ้าเป็นพวกเข้ามาอาศัยพระธรรมวินัย เพียงเพื่อจะแสวงหาประโยชน์ใส่ตัว คนพวกนี้แหละที่จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหละ
 
ไม่รู้ว่าตอบห้วนๆ สั้นๆ แบบนี้คุณคนชังชาติจะเข้าใจมั้ย
 
แต่ถ้าไม่เข้าใจ คุณลองย้อนกลับไปอ่านคำตอบข้อที่ ๒ ให้ละเอียด คุณคงน่าจะเข้าใจ
 
เคนะ
 
จบข้อนี้แค่นี้แหละ ไว้ตามอ่านคำตอบของที่ ก็แล้วกันนะจ๊ะ
 
พุทธะอิสระ
 

——————————————–

 

Questions and Answers (Part 3)
February 12, 2022
 
Answering the third question of “anti-patriot” : “Is daringly finding faults of other monks good?”
 
Answer :
 
I (Buddha Isara) have nothing to do with a monastic community that adheres to religious precepts, concentration, and wisdom.
 
I (Buddha Isara) only cope with those who make a living from Buddhism. These shameless monks are like parasites.
 
In brief, a virtuous monastic community graciously complies with the monastic discipline.
 
On the other hand, I have to take serious action against those monks who have exploited monk robes.
 
Not sure if you would understand my blunt and short answer?
 
If you don’t, please thoroughly read my answer to your second question, then you should understand. O.k.?
 
That’s all the answer. Please follow my next answers.
 
Buddha Isara