สืบเนื่อง เรื่องเกิดจากคลับเฮ้าส์ 17ม.ค.2565

0
12
สืบเนื่อง เรื่องเกิดจากคลับเฮ้าส์
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
 
เสี่ยเฉาก๊วย ตั้งคำถามในการสนทนาจากคลับเฮ้าส์ ตอนหนึ่งความว่า เมื่อทำธุรกิจจักต้องมีกำไร
 
จึงตอบเสี่ยกลับไปว่า กำไรคน ขาดทุนมนุษย์ จักเลือกเอาอันไหน
 
อธิบายคำว่า กำไรคน ซึ่งแปลว่า ยุ่ง สับสน วุ่นวาย ทุรนทุราย และขุ่นข้องหมองมัว
 
ความหมายดังกล่าวเหล่านี้ ต่อให้ประกอบการมีผลกำไรมหาศาล สุดท้ายก็หนีไม่พ้นจากสิ่งที่คนต้องเผชิญ ในสิ่งที่ตนกระทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
 
มนุษย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง ใจประเสริฐ มีชีวิตอยู่ด้วยความประณีตและเพียรพยายามพัฒนาให้ดีกว่าเดิม ให้ยิ่งกว่าเดิม ให้สูงส่งกว่าเดิม จนถึงสิ่งที่สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพัฒนาได้
 
ส่วนคำว่า ขาดทุนมนุษย์ นั้นแสดงว่า คุณสมบัติของมนุษย์ที่ต้องมีมันจะล่มสลาย สูญหายไปจนไม่สามารถจะพัฒนาได้ในระยะเวลาอันสั้น
 
หากมนุษย์มัวแต่จ้องจะเอาแต่กำไรเงินทอง สุดท้ายมนุษย์นั้นก็ต้องขาดทุน สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปในที่สุด
 
พุทธะอิสระ


——————————————–

Story from Clubhouse
January 17, 2022

Chao Kuay raised a point during Clubhouse that doing business must obtain profits. I replied to him that while obtaining profits, you may lose the quality of a noble human being. What would you choose?

The word “Khon” in the Thai language means both human being and being confused, chaotic, agitated, and upset. You may make huge profits from your business, but in the end, you won’t be able to avoid the mentioned conditions, caused by your daily actions.

The word “Ma Noot” in the Thai language means a noble human who lives with delicacy and perseverance to develop oneself to be a better and nobler person, till the ultimate level that a human being can achieve.

Loss of quality of a noble human being means one’s qualifications as a noble human will be destroyed and disappear that one cannot rebuild them in a short period.

If humans are obsessed with profits and wealth, finally they will lose the quality of human beings.

Buddha Isara