ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย 29ธ.ค.2565

0
42
ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
ยอดผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน ทั่วโลกติดไป ๒๕๒,๑๐๕ ราย มีผู้เสียชีวิต ๔๒ ราย โดยพบการระบาดถึง ๑๑๗ ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)
 
ในประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖๔ มียอดติดเชื้อสายพันธุ์ โอไมครอน ๑๔๗ ราย กระจาย ๑๖ จังหวัด
 
นี่ขนาดยังไม่ผ่านวันเวลาเฉลิมฉลองใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
ซึ่งสาธารณสุขไทยคาดการณ์ว่า อาจมีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถึง ๓๐,๐๐๐ คนต่อวัน
 
ในสถานการณ์เริ่มจะยากลำบากเช่นนี้ ก็ได้แต่หวังว่า ท่านทั้งหลาย คงจะไม่เป็น ๑ ใน ๓๐,๐๐๐ นั้น
 
แต่ไม่ว่าจะยังไง ท่านทั้งหลายก็ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาท ทุกครั้งที่ต้องอยู่กับบุคคลที่สอง ต้องสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นตลอดเวลา รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อยๆ เมื่อไปหยิบจับหรือสัมผัสวัตถุสิ่งของอุปกรณ์ใดๆ
 
และเพื่อให้มั่นใจควรมียาสมุนไพรคุณตาฤาษีรักษาโควิดติดตัวไว้ เผื่อฉุกเฉิน
 
ยาสมุนไพรคุณตาฤาษีรักษาโควิด ของอโรคยาคลินิกได้รับการขึ้นทะเบียน อ.ย. ถูกต้อง (G 279/54 , G 428/54)
 
ปล. ยาชุดนี้แจกฟรี แต่ผู้ต้องการยาต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง
 
วิธีกินยา
 
เช้า 1 ซอง ก่อนอาหาร เย็น 1 ซอง หลังอาหาร ดื่มน้ำมากๆ
 
จะกินยานี้ก็ต่อเมื่อมีอาการระคายคอ เจ็บคอ ไข้ต่ำๆ หากมีอาการดังกล่าวก็ควรกินยามือละซอง แต่ละซองมี ๑๐ เม็ด
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
 
Carelessness is the path to death.
November 29, 2021
 
The number of patients infected with the Omicron variant worldwide reached 252,105, with 42 people dead. The Omicron variant has spread to
117 countries (as of December 28, 2021, at 9 a.m.).
 
In Thailand, as of December 29, there are 147 people in 16 provinces infected with the Omicron variant, though the new year celebration has not yet started.
 
Thailand’s Ministry of Public Health has forecasted that the number of infected people with the Omicron variant could reach 30,000 people per day.
 
When the situation has become difficult, I hope that you will not be one of the mentioned 30,000 infected people.
 
However, all of you should not be careless. Every time you meet with the second person, you should wear surgical masks in two layers all the time, keep a distance, and regularly wash your hands after touching anything.
 
And to rest assured, you should have herbal medicine for treating COVID just in case of an emergency.
 
Please note that the herbal medicine of Aroykaya Clinic has been registered with the Thailand Food and Drug Administration (Registration numbers G279/54, G428/54).
 
P.S. You may receive this set of herbal medicine free of charge, but you have to pay for postal charges.
 
Instruction for taking medicine
 
Take one packet before breakfast and one packet in the evening after dinner. Drink a lot of water after taking the medicine.
 
If you have throat irritation, sore throat, and mild fever, you should take the medicine three times per day. Each packet has ten pills.
 
Buddha Isara