ถามมา ตอบไป 9ธ.ค.2564

0
45
ถามมา ตอบไป

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

หลังจากที่โพสต์บทความไปว่า

หากพวกม็อบล้มเจ้า ยังไม่เลิกพฤติกรรมหนักแผ่นดิน ที่คอยทิ่มแทงบ้านเมือง ก็มีบรรดากองเชียร์ม็อบล้มเจ้า เข้ามาโพสต์ถามว่า

****************************

มีสิทธิ์อะไรไปไล่คนออกนอกประเทศอ่ะสุวิทย์

****************************

เมื่อคุณกล้าถามมา ฉันก็กล้าตอบไป

***************************

หน้าที่ของประชาชนคนไทย
ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 ได้บัญญัติโดยระบุว่า บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

**************************

และประมวลกฎหมายอาญา “มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
(๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย
(๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ

(๓) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี”

**************************

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วว่า พฤติกรรมของแกนนำม็อบคณะราษฎร เข้าข่ายเป็นกบฏ อีกทั้งศาลก็กำชับให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเสีย แต่ก็ยังฝืนขืนทำกันอยู่

เช่นนี้ก็ควรจะให้กฎหมายดำเนินการหรือไม่

หรือไม่ภาคประชาสังคม ก็ต้องช่วยกันประณาม คว่ำบาตร ต่อพวกที่เป็นปรปักษ์ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

และหากหนูเข้าร่วมกับเขา หนูก็จะต้องโดนทั้งข้อกฎหมายและภาคประชาสังคมคว่ำบาตรไปด้วย เหมือนที่พวกหนูไล่ตามบูลลี่ลูกสาวของคุณตั้ว ศรัณยู จันทร์กระจ่าง อยู่ไงเล่า

พ่อแม่หนูสู้อุตส่าห์ส่งเสียให้ร่ำเรียนจนถึงปี ๔ อีกทั้งคณะที่หนูเรียน คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จะมีบริษัทเอกชนซักกี่บริษัทเชียวที่จะรับหนูเข้าทำงานเมื่อหนูจบมาแล้ว

นอกจากจะเข้าทำงานในราชการ และหากหนูยังมีพฤติกรรมต่อต้านสถาบัน แถมยังไปยืนเต๊ะท่าถ่ายรูปยกหัวแม่โป้งกับผู้สนับสนุนพวกกบฏอย่างนายธนาธรอีก

แล้วหนูคิดว่าสิ่งที่หนูทำมันจะทำให้สารพัดบริษัทรับหนูเข้าทำงานงั้นหรือ

คิดซิคิด

พุทธะอิสระ

——————————————–
 
Question and answer
December 9, 2021
 
After posting about the anti-monarchy protestors continuing their harmful and detrimental behaviors towards the country, a supporter of the anti-monarchy demonstration posted a question.
 
**************************
 
Suwit, what rights do you have to drive people out of the country?
 
**************************
 
When you dared to ask, I also dared to answer.
 
**************************
 
Duties of the Thai People
According to Section 50 of the Constitution, Thai people have the following duties.
(1) Every person is under a duty to uphold the nation, religions, the King, and the democratic regime of government with the King as Head of State under this Constitution.
 
**************************
 
According to the Criminal Code, “Section 116 : Whoever makes an appearance to the public by words, writings or any other means which is not an act within the purpose of the Constitution or for expressing an honest opinion or criticism in
order :
(1) To bring about a change in the Laws of the Country or the Government by the use of force or violence;
(2) To raise unrest and disaffection amongst the people in a manner likely to cause disturbance in the country; or
(3) To cause the people to transgress the laws of the country, shall be punished with imprisonment not exceeding seven years.”
 
**************************
 
The Constitution Court issued a ruling that the leaders of Khana Ratsadon 2563 (People’s Party 2020) protestors’ behaviors are regarded as treacherous, and the court ordered them to stop such behaviors. If they insist to do it, should they be persecuted by legal measures?
 
Or the society should condemn and ban people who are rivals of the nation, religions, and the King.
 
And if you join them, you will be taken by legal measures and social ban, the same way your group has bullied the daughter of “Khun Tua”, Sarunyoo Wongkrachang.
 
Your parents have paid for the tuition fees till your last year at the Faculty of Natural Resources.
 
How many private firms will employ you after your graduation? You may have to work as a public servant. If you still have anti-monarchy behaviors and pose for
 
photos with supporters of the traitors like Mr. Thanathorn, do you think this will make companies hire you?
 
Think. Please think.
 
Buddha Isara