ขอบคุณ ขอบใจ ลูกไทยหัวใจจงรักภักดี 6ธ.ค.2564

0
7
ขอบคุณ ขอบใจ ลูกไทยหัวใจจงรักภักดี
๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของประชาชนชาวไทย ผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
 
พวกเราครอบครัวธรรมอิสระ จึงได้ร่วมด้วยช่วยกันจักทำอาหารจำนวน ๕,๐๐๐ ชุด พร้อมน้ำดื่มและขนมเค้ก ทั้งยังมีลูกศิษย์ท่านชัยณรงค์ผู้ล่วงลับ ได้นำข้าวเหนียวหมูฝอย มาสมทบอีก ๒,๐๐๐ ชุด
 
ซึ่งอาหารทั้งหมดได้นำไปส่งมอบให้เต็นท์โรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายให้ลูกไทยที่มาร่วมงานพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ขององค์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสมเด็จพระราชินี
 
มีประชาชนผู้จงรักภักดีมาร่วมงานจำนวนมาก อีกทั้งลูกหลานชาวธรรมอิสระยังได้ร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาบังสุกุล และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตริย์ และผู้กล้าที่เสียสละชีวิต เพื่อประชาชนไทยทุกๆ ดวง
 
เรื่องดีๆ ที่งดงามเช่นนี้ จึงสมควรนำมาเล่าขาน เพื่อส่งมอบให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบสานกันต่อไป
 
ขออนุโมทนา ขอบคุณ และขอบใจทุกท่าน
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–