ขอบคุณ คุณณฐพร โตประยูร ที่ทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

0
8
ขอบคุณ คุณณฐพร โตประยูร ที่ทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จากหลักฐานที่คุณณฐพร โตประยูร ส่งมอบต่อศาลรัฐธรรมนูญ จนทำให้ศาลมีคำวินิจฉัยว่าพฤติกรรมของม็อบสามนิ้ว เป็นกบฏ เพราะมุ่งหวังล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และ ๑ ในหลักฐานสำคัญนั้นคือ
******************************************************
หลักฐานเรื่องการรับเงิน การโอนเงินจากต่างประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญเองท่านก็ได้ทำเรื่องขอเอกสารหลักฐานลักษณะดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองด้วย ศาลท่านก็คงจะได้ข้อมูลจากสองทาง ทั้งของผู้ร้องและที่ศาลขอจากสันติบาล หลักฐานสำคัญบ่งชัดว่า มีการรับเงิน โอนเงินจากต่างประเทศเข้ามา การรับเงินจากเช่นเอ็นจีโอของต่างประเทศ หลักฐานครบหมด โอนไปให้กลุ่มไหน ไปประชุมกันที่ไหน ใครเป็นตัวการ คดีนี้มีหลักฐานจากสันติบาลและจากหน่วยงานที่เขาสืบสวนเรื่องนี้ ถึงใช้เวลาในการไต่สวนนานถึงหนึ่งปีเต็ม
หลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้นำไปสู่การเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
รวมถึงคนที่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหว ก็อาจถูกขยายผลเอาผิดได้เช่น กลุ่มนักวิชาการที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนม็อบ หรือพรรคการเมือง นักการเมือง ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวด้วยที่อาจถูกเอาผิดตามพรบ.พรรคการเมือง ฯมาตรา 92 (กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ) และมาตรา 245ที่อาจนำไปสู่การยุบพรรคได้
ส่วนพวกอาจารย์ก็อาจโดนอาญาหรือวินัย คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญคือ สารตั้งต้น ที่จะเป็นบรรทัดฐานต่อไป ว่าการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวคือการล้มล้าง ไม่ใช่การชุมนุมโดยชอบด้วยกฎหมาย แล้วพวกนี้ก็จะมาเคลื่อนไหวในลักษณะเกี่ยวกับสถาบัน การล้มล้างอีกไม่ได้แล้ว
******************************************************
นี่คือข้อความบางช่วงบางตอนที่คุณณฐพร โตประยูร ได้กล่าวไว้ ในนามของกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน และลูกไทยทุกคนต่างรู้สึกขอบคุณในความเสียสละ มานะบากบั่น อดทนพยายามต่อสู้กับพวกทุรยศที่คิดกบฏต่อบ้านเมือง
พวกเราพร้อมที่จะเป็นกำลังเสริมให้แก่คุณในทุกด้าน ตามความรู้ ความสามารถ
หากสิ่งนั้นๆ เป็นคุณต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แล้วล่ะก็ พวกเรายินดีจะสนับสนุนในทุกด้าน
ขอบคุณ ขอบคุณมากๆ
พุทธะอิสระ
——————————————–
Thank Mr. Natthaporn Toprayoon for your actions for the nation, religions, and the King.
November 13, 2021
A key piece of evidence that Mr. Natthaporn Toprayoon submitted to the Constitutional Court, resulting in the Court’s resolution that behaviors of these three-finger salute protesters were an attempt to overthrow the democratic institution with the King as head of state, is as follows.
******************************************************
Evidence of receiving funds and remittance of funds from overseas: The Constitutional Court requested such evidence from involved agencies. The Court could have obtained the information from both the plaintiff and public security personnel. This major evidence clearly showed the receipt and remittance of foreign funds such as the receipt of funds from foreign non-governmental organizations (NGOs). The evidence was complete because it showed which groups received the money, where they held meetings, and who was behind the schemes. Evidence of this case came from public security personnel and agencies that spent a year investigating.
The evidence led to legal proceedings against protesters violating Section 112 of the Criminal Code, including supporters such as academicians, or political parties, and politicians supporting the movement. These groups could be persecuted due to their breaches of Section 92 of the Political Party Act (committing an act deemed hostile to the constitutional monarchy or attempting to gain national governing power by methods not prescribed by the Constitution) and Section 245, which possibly leads to party dissolution.
University lecturers may face a legal penalty or disciplinary action. The ruling of the Constitutional Court will set a norm that such movement is deemed an attempt to overthrow the democratic institution, not a legitimate demonstration. Then, in the future, any social movements deemed as an attempt to overthrow the monarchy, must not be taken.
******************************************************
These are some parts of Mr. Natthaporn Toprayoon’s speech on behalf of the Royalists Army and all Thais. We are all grateful for your sacrifice, perseverance, patience, and efforts to fight against those who are treacherous to the country.
We are ready to support you in every way as best as we can.
If it is beneficial for the nation, religions, and the King, we are ready to support you in every way.
Thank you. Thank you so much.
Buddha Isara