ด่าไม่เป็นไร แต่อย่าใส่ร้ายด้วยความเท็จ

0
4
ด่าไม่เป็นไร แต่อย่าใส่ร้ายด้วยความเท็จ
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
หากนำความเท็จมาใส่ร้าย แล้วอย่ามาไหว้สวยๆ
ไม่อยากรวยกระเช้า และก็เบื่อที่จะต้องมานั่งฟังเรื่องเล่า ตีหน้าเศร้า จบลงตรงประโยคที่ว่า รู้เท่าไม่ถึงการณ์
เป็นแบบนี้มาเป็นสิบๆ คนแล้ว ซึ่งก็มีทั้งพระทั้งฆราวาส ก็ยังไม่รู้จักหลาบจำ
พุทธะอิสระ