เด็กเอ๋ย เด็ก

0
12
เด็กเอ๋ย เด็ก
๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ความรู้และประสบการณ์ยังอ่อนด้อยนัก ริที่จะชี้ถูกชี้ผิดคนอื่นแล้ว
พุทธะอิสระ