สิ่งที่คุณทำ คำที่คุณพูด สูตรที่คุณคิด ไม่ว่าจะดีหรือเลว ล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งนั้น

0
8
สิ่งที่คุณทำ คำที่คุณพูด สูตรที่คุณคิด ไม่ว่าจะดีหรือเลว ล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งนั้น
๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
ต่อให้ฉันไม่เอาเรื่องคุณ แต่ความผิดที่คุณทำ มันก็ได้เข้ากัดกินจิตใจคุณไปตราบนานเท่านาน
หวังว่า ประสบการณ์ที่คุณกำลังได้รับในครั้งนี้
มันจะทำให้คุณเติบโตทั้งทางกาย และจิตใจได้มากขึ้น
ต่อไปหากคิดจะทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร ก็ควรคิดวิเคราะห์ แยกแยะให้มากขึ้น
พุทธะอิสระ