และแล้วความชั่วร้ายของพวกคิดล้มเจ้า ก็ถูกเปิดโปง

0
9
ได้ชมคลิปของ ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เจ้าตั้มส่งมาให้ดู
ทำให้รู้ถึงความชั่วร้ายของคนที่เรียกตนเองว่าเป็นปัญญาชน มีดีกรีระดับด็อกเตอร์ จะกล้าทำวิทยานิพนธ์ที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเท็จถึง ๓๑ ประเด็น ที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์มาตั้งแต่ปี พศ.๒๕๕๒
และด้วยวิทยานิพนธ์ชื่อ “ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ” ของคนที่ชื่อ ดร.ณัฐพล ใจจริง เล่มนี้นี่แหละได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่พวกเยาวชนคนรุ่นใหม่ นำมากล่าวอ้างใช้เป็นเครื่องมือ ทิ่มแทงสถาบันพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่องค์พ่อหลวง ร.๙ จนถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
อีกทั้ง นายด็อกเตอร์กำมะลอ คนนี้นี่แหล่ะ ยังนำข้อมูลเท็จของตน ออกเดินสายไปขึ้นเวทีเสวนาวิชาการให้แก่นักศึกษา และประชาชน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเรื่องโกหก เรียกว่าโกหกจนคิดว่าเป็นเรื่องจริง
ทั้งยังเดินสายโชว์เท็จ ไปในมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกหลายเวที
เรียกว่าในประเทศคือ ด็อกเตอร์ปลวก กับพรรคพวก นอกประเทศก็มีนักวิชาการปลวกอย่าง สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
มนุษย์ปลวกพวกนี้ ทำงานสอดประสานกันทั้งในและนอกประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างยาวนาน จนสามารถล้างสมองลูกไทย ให้ตกเป็นทาสได้อย่างที่เห็น
เรื่องที่น่าแปลกใจก็คือ เมื่อสภามหาวิทยาลัยจุฬาฯ ทราบเรื่องนี้ แทนที่จะเพิกถอนปริญญาเอกของด็อกเตอร์กำมะลอคนนี้ กับเว้นระยะเพิกเฉย ปล่อยให้เอกสารวิทยานิพนธ์เท็จนี้ เผยแพร่ไปทั่วโลก จนสร้างความเสียหายให้แก่สถาบันในวงกว้าง แม้ในปัจจุบัน ก็ยังมีวางขายกันเกร่อตามร้านหนังสือทั่วไป แต่เปลี่ยนแค่ปกและชื่อเท่านั้น แถมมีนายทุนใหญ่อย่าง “ฟ้าเดียวกัน” จัดพิมพ์ โปรโมทให้อีกต่างหาก
เช่นนี้จะไม่ให้คนเขาเข้าใจว่า ขบวนการล้มเจ้ามันเกิดมาจากในรั้วของสถาบันการศึกษาชั้นนำของชาติได้อย่างไร
หากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ทำเรื่องนี้ให้กระจ่างชัด นั่นก็แสดงว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในมหาวิทยาลัย มีส่วนรู้เห็นเป็นใจต่อการจาบจ้วงล่วงเกินสถาบันพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่ครั้งเมื่อองค์พ่อหลวง ร.๙ ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่
เรื่องนี้ประชาชนผู้มีหัวใจจงรักภักดี คงจะปล่อยเฉยไปไม่ได้ หากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ยังมีพฤติกรรมเป็นปรปักษ์ต่อการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่นนี้ถือว่า เข้าข่ายฐานความผิดอาญา มาตรา ๑๑๒ รวมทั้งด็อกเตอร์ปลวก ที่คอยกัดแทะเสาหลักของประเทศนี้ด้วย
พุทธะอิสระ
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
————————————————–
And then the wickedness of the anti-monarchy group has been revealed.
December 29, 2020
I have watched a video clip of Asst. Prof. Chaiyan Chaiporn, a lecturer in the Politics and Government Department, Faculty of Political Science of Chulalongkorn University, that Tum has given me.
Then, I have realized the wickedness of a person who calls himself a scholar and has got a Ph.D. who dared to develop a thesis with false information. Stated in his thesis of the year 2009, there are 31 issues that contain false information harmful towards the royal institution.
The thesis named “The Impossible Dream” of Dr. Nattapoll Chaiching, has become a tool for the new generation to cite and hurt the royal institution, starting from the reigns of King Rama IX to King Rama X.
Moreover, this quack scholar spoke at an academic seminar at Thammasat University on July 31, 2013, which was jointly organized by the Department of History, Faculty of Liberal Arts of Thammasat University and the Same Sky Journal. Despite knowing the stories are all false, he made a roadshow to speak on the issue at several universities. He has lied so much that he believes they are real.
The key domestic players are this “termite scholar” and his group; outside Thailand, there are “termite academicians” like Somsak Jeamteerasakul and Pavin Chachavalpongpun.
These termite people have worked hands in hands, both domestically and internationally, step by step, for a long period of time, that they have successfully brainwashed the young Thais to become their slaves as we have seen.
What is surprising is when the Chulalongkorn University Council knew about this, instead of revoking a doctoral degree of this quack scholar, the University Council took no action and allowed this thesis published and distributed all over the world, which has resulted in a wide damage on the royal institution. Even nowadays, it can be found at general bookstores, but its cover and name have been changed and it has the “Same Sky” publishing house as a big sponsor to publish and promote it.
As such, it is undoubtedly why people understand that the anti-monarchy originates from the leading educational institute of the country.
If Chulalongkorn University does not make this issue clear, it means the authority of the university knew well about the royal institution’s defamation since the period when His Majesty King Bhumibol Adulyadej was alive.
The royalists cannot let go of this matter. If the national leading educational institute still behaves like a rival of the royal institution, this can be regarded as a violation of Section 112. This includes the “termite” scholar who has kept destroying the key pillar of this country.
Buddha Isara