วันเด็กปี ๖๔ นี้ช่างดูเงียบเหงา ซึมเศร้าเสียจริงๆ

0
4
วันเด็กปีนี้ พวกผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายรู้สึกใจหาย ที่ไม่มีโอกาสได้จัดงานเฉลิมฉลองให้เด็กๆ ให้ได้รับรู้ถึงความรัก ความปรารถนาดี ที่มีให้แก่เด็กๆ คนดีที่หนึ่งทั้งหลาย
อยากบอกเด็กๆ ว่า ทุกคนจงมีความฝัน และเพราะความฝันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนให้ร่างกายพร้อมด้วยสติปัญญา พาหนูๆ ก้าวไปแสวงหาสิ่งที่เด็กคนดีที่หนึ่งต่างฝันกันเอาไว้
แต่เด็กๆ ทั้งหลายจะฝันอะไร
หนูๆ ก็ไม่ควรละเลย ที่จะให้ความรัก ความยอมรับ ความเคารพ กับโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ในปัจจุบัน ที่หนูอยู่อาศัยนี้ด้วย
จงอย่าอ้างความฝันของหนู มาทำร้าย ทำลาย ละเลย ดูถูก เหยียบย่ำ สิ่งที่มีมาแต่อดีต
ทั้งที่แท้จริงแล้ว สิ่งเหล่านั้นมันก็คือรากเหง้าของหนูๆ เอง
เด็กๆ คนดีที่หนึ่งทั้งหลาย ควรใช้ความฝัน นำมาถนอมปกปักรักษารากเหง้าของหนูเอาไว้ พร้อมๆ กับความฝันของหนูๆ ทั้งหลาย ให้ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างงดงามภาคภูมิ
วันนี้หนูๆ คนดีที่หนึ่ง มีสิทธิ์จะฝันได้ บนพื้นฐานของโลกแห่งความเป็นจริง ที่หนูมิอาจปฏิเสธหรือละเลยดูหมิ่น
เช่นนี้วันข้างหน้า หนูจะได้ชื่อว่า ผู้เจริญอย่างมีรากเหง้า ไม่ใช่เจริญแบบหลักลอย แล้วจบเร็ว อย่างที่เด็กเลวหลายๆ คนกำลังทำอยู่
พุทธะอิสระ
๙ มกราคม ๒๕๖๔
————————————————–
Children’s Day of 2021 is so lonely and gloomy.
January 9, 2021
On Children’s Day this year, all the kind adults feel disappointed that we do not have any opportunity to organize a celebration so that the children are aware of our love and good intention for them.
We want to tell the children that you should have dreams. Dreams will become your inspiration and motivation. Equipped with wisdom, you will be ready to move forward and strive for what you dream of.
However, no matter what you dream of, do not forget to love, accept, and respect the real world in which you are live in now.
Do not use your dreams as excuse to hurt, destroy, ignore, insult, and disparage history.
In fact, these are all your own heritage.
All of you, as good children, should use your dreams to preserve your own heritage. And you should gracefully move towards your dreams together with your heritage.
Today, all of you, as good children, have rights to dream based on the real world which you cannot deny or disparage.
As such, in the future, you will be civilized people with heritage. You will not grow fast and end fast like many bad children are doing right now.
Buddha Isara