รู้ว่าจะมีโทษเช่นนี้ แล้วทำไปทำไม

0
107

บทความ

รู้ว่าจะมีโทษเช่นนี้ แล้วทำไปทำไม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

รู้ว่าจะมีโทษเช่นนี้ แล้วทำไปทำไม 281258 (1)

 

อ่านและวิจารณ์กันเอาเอง

 

พุทธะอิสระ