คุณเอ๋ย…เชื่อพระพุทธเจ้าเทอญ

0
11
หลังจากโพสต์กรณีกลุ่มอดีตภิกษุทุมมังกุ ปลอมบวชมาหลายครา ก็มีบรรดากลุ่มกองเชียร์ของพวกทุมมังกุ ออกมารุมย่ำ ขยี้ พุทธะอิสระ กันอย่างล้นหลาม
แถมยังพยายาม แถกแถ บิดเบือน แอบอ้าง ว่าพวกทุมมังกุ เป็นผู้มีศีลเจริญธรรม
ฟังแล้วก็อยากจะขำให้เหงือกร่น
จงเชื่อพระพุทธเจ้าเทอญ หากพวกทุมมังกุ ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอย่างสุจริตจริงแท้ คงไม่ต้องมีสภาพเป็นทุมมังกุเช่นนี้ดอก
แม้แต่ตัว พุทธะอิสระ เองก็เหมือนกัน หากเมื่อ ๗ ปีที่แล้ว วางเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ วางเฉยต่อเภทภัยที่เกิดขึ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และวางเฉยต่อปัญหาของบ้านเมือง
ปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัด
พุทธะอิสระ คงไม่ต้องมีสภาพดังที่เป็นอยู่เช่นนี้ดอก
โชคดีหน่อยที่ไม่มักมาก และยอมรับชะตากรรมโดยดุษฎี จึงไม่ทำตัวเองให้เป็นทุมมังกุ เหมือนพวกเงินทอนวัดไงล่ะ
อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
๑. ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
๒. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครองจะมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่มาราวี จ้องจะเบียดเบียนทำลาย
๓. ระหว่างลูก หลาน สามีและภรรยาจะอยู่รวมกันด้วยความผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ำกราย ต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข
๔. เมื่อพูดอะไรจะมีแต่ผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์ เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตย์ ด้วยศีล
๕. จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่จนเหมือนคนบ้าคนบอ หาสติไม่ได้
ผู้มีศีล จะเป็นผู้ที่ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่น ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย

ผู้ไม่มีศีล จะเป็นผู้ที่ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนอยู่ทั่วทุกหย่อมหญ้า

พุทธะอิสระ
๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
————————————————–
All of you, please believe the Lord Buddha.
April 24, 2021
After posting a few times about the group of former “Toom Mung Ku” (in Pali language means shameless) who held fake ordination ceremony. Their supporters came out to bombard and attack Buddha Isara with lots of criticism.
In addition, they have tried to distort that the group of “Toom Mung Ku” monks are virtuous.
After hearing that, I wanted to laugh my head off.
Please believe the Lord Buddha. If the group of “Toom Mung Ku” monks had honestly followed moral codes, they would not have been in this state.
Even Buddha Isara, if seven years ago, I had ignored problems occurring in the monastic community, possible harm towards the monarchy, and problems of the country, and had strictly complied with moral codes, Buddha Isara would not have been in this state.
It is fortunate that I am not greedy, and I willingly accept my fate. So, I have not behaved like the “Toom Mung Ku” monks involved with temple funds embezzlement.
Virtues of adhering to the Five Precepts.
1. Longevity without much illness
2. Fortune safe from robbery and loss
3. Peaceful living among couple, children, and grandchildren. One’s spouse, children, or grandchildren shall not be trespassed. One can live a happy family life.
4. One’s speech is respected; it is charming and compelling because of honesty and precept.
5. Intelligence and cleverness. One will not be mentally dull, forgetful, and confused like insane people.
People adhering to precepts enrich happiness and warmth on human and worldly creatures’ hearts. They are trusted by others.
Those without precepts destroy human and worldly creatures’ hearts, and cause troubles wherever they go.
Buddha Isara