สงกรานต์ปีนี้มีนางรากษสเทวี

0
26
บุตรสาวคนที่ ๓ ของท้าวกบิลพรหม นามว่า รากษสเทวี มารับเวรเป็นผู้อัญเชิญเศียร ของท้าวกบิลพรหม ตระเวนไปรอบโลก เพื่อป้องกันไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญโลก หากปล่อยให้เศียรของท้าวกบิลพรหมแตะต้องพื้นดิน
ปีนี้นางรากษสเทวีผู้มีพญาวราหะ (หมู) เป็นพาหนะ ทรงผ้ายกดอกทัดดอกบัวไว้ที่หู มีเครื่องประดับเป็นแก้วโมรา มีเลือดเป็นอาหาร พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู นางสงกรานต์ปีนี้เกิดวันอังคาร
ส่วนที่จะมีคำทำนายว่า ปีนี้น้ำจะน้อย ข้าวจะยากหมากจะแพง ชาวประชาจะร้อนรุ่มกลุ้มใจ
ก็ขอให้ทำความเข้าใจในพระพุทธมนต์บทท้ายพาหุงที่ว่า
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
เวลาที่ท่านประพฤติชอบ ชื่อว่า ฤกษ์ดี มงคลดี
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สว่างดี รุ่งเรืองดี
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
วันดี และเวลาดี
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
การบูชาที่ดีในพรหมจารี บุคคลทั้งหลาย
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
การยกรรม เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
วจีกรรม เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
มโนกรรม เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ความปรารถนาของท่าน เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ
หมู่สัตว์ทั้งหลาย กระทำดีกรรมดีอันเป็นประทักษิณ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ
ย่อมได้ประโยชน์ คือกรรมดี อันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล

ขอให้ความประพฤติชอบ ประพฤติดี มีจิตใจกรุณา ดุจดังมือขวา แขนขวาที่ท่านถนัดที่สุดของพวกท่าน จงเป็นเกาะแก้วกำบังกายใจ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ในทุกที่ทุกสถาน ทุกท่านเทอญ

พุทธะอิสระ
๑๓ เมษายน ๒๕๖๔