อะไรที่ควรทำ สลิ่มอย่างพวกเราก็ไม่เคยปฏิเสธ

0
10
สถานการณ์ที่แสนจะยากลำบากขณะนี้ อะไรที่พอจะช่วยกันได้ ก็ควรช่วย
สาขา ๑ วันหนึ่งช่วยคนได้ประมาณ ๑๕๐ คน
สาขา ๒ วันหนึ่งช่วยคนได้ประมาณ ๕๐๐ คน
สาขา ๓ วันหนึ่งช่วยคนได้ประมาณ ๒๐๐ คน (หยุดชั่วคราว)
สาขา ๔ วันหนึ่งช่วยคนได้ประมาณ ๒๐๐ คน (หยุดชั่วคราว)
สาขา ๕ วันหนึ่งช่วยคนได้ประมาณ ๒๐๐ คน
สาขา ๖ วันหนึ่งช่วยคนได้ประมาณ ๒๐๐ คน
สาขา ๗ วันหนึ่งช่วยคนได้ประมาณ ๕๐๐ คน

สาขา ๘ วันหนึ่งช่วยคนได้ประมาณ ๑๐๐๐ คน

พุทธะอิสระ
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
หมายเหตุ : ภาพประกอบบางภาพอยู่ในช่วงก่อนสถานการณ์โรคโควิด และการระบาดของโควิดระลอกใหม่
————————————————–
“Salim” like us never deny doing what we should do.
“Salim” is a Thai political slang which means an ultraconservative or ultraroyalist.
May 2, 2021
In a very difficult situation like this, we should do whatever we can to help.
1st branch can help approximately 150 people per day.
2nd branch can help approximately 500 people per day.
3rd branch can help approximately 200 people per day (temporarily closed).
4th branch can help approximately 200 people per day (temporarily closed).
5th branch can help approximately 200 people per day.
6th branch can help approximately 200 people per day.
7th branch can help approximately 500 people per day.
8th branch can help approximately 1,000 people per day.
Buddha Isara
P.S. : Some pictures were taken before coronavirus pandemic and the new wave of coronavirus pandemic.