ไหนว่า ท่านมหาเป็นพระดี พระแท้ พระรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดไงล่ะ

0
10
แล้วพระวินัยข้อนี้มหาว่าไง
โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ทำไมเรื่องนี้มหาคนดีที่ ๑ ไม่เคยพูดเลยล่ะ
ถึงวันนี้เงินในบัญชีมีเท่าไหร่แล้วล่ะ

รวยนักก็เอาออกมาแจกชาวบ้านหรือกองเชียร์ที่เขาประสบภัยโควิดดูบ้าง เผื่อจะรู้ว่า คำว่า โลกธรรมที่ควรจะต้องละ เขาทำกันอย่างไร

พุทธะอิสระ
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Why you said you are good and true monk who strictly preserves the code of monastic rule?
May 6, 2021
What about this monastic rule?
Any monk receives or has someone receive gold or money or is pleased with gold or money that someone has kept for him, is regarded as an offence entailing expiation with forfeiture.
Why the best “Maha” (a way to call a scholar monk) has never mentioned it?
How much money you have got in your bank account?
If you are so rich, why don’t you donate to people or your supporters who have been affected by COVID-19. Perhaps, you would understand how to abandon worldly conditions.
Buddha Isara