คุณจะไปเอาสาระอะไรกับคนหิวแสง

0
7
ท่านอยากจะทำอะไรก็ปล่อยท่าน

แต่ถ้าเมื่อใด เขามากล้ำกรายวัฒนธรรมของคนในชาติแบบชนิดหลงลืมรากเหง้าตนเอง วันนั้นค่อยมาว่ากัน

พุทธะอิสระ
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
————————————————–
What can you expect from people who yearn for spotlight?
May 15, 2021
Let him do whatever he wants.
However, once he tries to harm national culture and forgets his own heritage, let’s decide what to do then.
Buddha Isara