ความจริงที่สังคมไทยปฏิเสธไม่ได้ว่า พวกเราไม่เคยเห็นพวกนักการเมืองออกมาปกป้องสถาบัน 22ต.ค.2563

0
21

ความจริงที่สังคมไทยปฏิเสธไม่ได้ว่า
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พวกเราไม่เคยเห็นพวกนักการเมืองออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ กันเลย

เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่า

พวกนักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านดูจะหูหนวกตาบอดไม่สำเหนียกรับรู้เลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ มีภัย

นอกจากจะทำหูหนวกตาบอดแล้ว ยังมีการออกมาปกป้องสนับสนุนให้ผู้ชุมนุมที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบัน

ทั้งยังให้การช่วยเหลือทั้งทางลับและแจ้งจนสังคมเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าพวกนักการเมืองพวกนี้เขามีธงที่จะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยหรือเปล่าแล้วไอคำปฏิญาณที่กล่าวว่า

“ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

เช่นนี้ รัฐธรรมนูญไทย ได้บัญญัติไว้ว่ามีหน้าที่ธำรงค์รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พวกนักการเมืองพวกนี้ได้ทำตามรัฐธรรมนูญหรือยัง

พุทธะอิสระ

#ความจริงที่สังคมไทยปฏิเสธไม่ได้ #นักการเมือง #ฝ่ายค้าน #ไม่ปกป้องสถาบัน
#พุทธะอิสระ

—————————–

The truth that Thai society cannot deny
October 22, 2020

We have never seen politicians protecting the monarchy. It is a truth that we cannot deny that..

Politicians, especially those from the opposition party seem to be deaf and blind as though there were not aware that the monarchy is in danger.

Apart from pretending to be deaf and blind, they have also come out to support the protestors whose behaviors have violated the monarchy.

They provided support to the demonstrations both in public and behind the scenes. So, people have started to question whether these politicians have an intention to abolish the monarchy. They made a pledge that “I will conduct my duties with honest for the sake of the country and the public. I will uphold and observe The Constitution of the Kingdom of Thailand.”

The Constitution of Thailand has a clause about Thai citizens’ duty to preserve stability of the traditional Thai trinity – nation, religion and king. Have these politicians followed the constitution?

Buddha Issara