ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

0
64

หมูทองปีนี้ขอให้พี่น้องไทย เชื้อสายจีนทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อายุยืนยาว สติปัญญาตั้งมั่น ลูกหลานกตัญญู ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง โชคดี มีลาภมาก มั่งคั่ง ร่ำรวย มั่นคง เจริญสุข

คิดหวังสิ่งใด อันชอบด้วยศีลธรรม ขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสมความปรารถนาทุกประการเถิด

อยากบอกทุกท่านด้วยความห่วงใยว่า แม้จักเป็นปีหมูทองที่หลายคนคิดกันว่า เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ก็ตามที แต่ชีวิตเราท่านทั้งหลาย จักอุดมสมบูรณ์ได้ก็ต้องขยันหา รู้จักรักษา คบคนดี เลี้ยงชีวีพอประมาณ แล้วต้องมีสติ ตั้งมั่น พร้อมเฉพาะอยู่ในกาย ใจ หากทำได้เช่นนี้

ความเป็นมงคลอุดมสมบูรณ์ ก็จักบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลาย คงจักทำได้ ดังที่กล่าวมานะจ๊ะ

ตรุษจีนปีนี้ที่โรงเจหอคุณธรรมฟ้า เปิดให้มีเทศกาลไหว้พระไหว้เจ้าขอพร

ใครมีเวลาว่าง ต้องการจักมาสัมผัสบรรยากาศงานโรงเจ ก็ขอเชิญได้ตามอัธยาศัย ตามกำหนดวันและเวลาต่อไปนี้

พุทธะอิสระ

—————————————————————

กำหนดการงานวันตรุษจีน ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ ๓ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๒
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนที่เสาฟ้า-ดิน
หน้าวิหารเซียนฟ้า วิหารพระมหาโพธิสัตว์
และหน้าพระรูปพระมหาโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตร (จุดประทัด)
เวลา ๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๗.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตาแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (วันไหว้)
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไว้บูชาขอพรเทพเจ้าและร่วมทำบุญตลอดวัน
เวลา ๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ (คณะกรรมการ) จุดธูปเทียนบูชาฯ
หน้าวิหารเซียนฟ้า วิหารพระมหาโพธิสัตว์ และพระมหาโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตร
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตาแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (วันปีใหม่ของจีน)
เวลา ๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ จุดธูปเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่
และเปิดให้ประชาชนไว้บูชาขอพรเทพเจ้าและร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน
เชิดสิงโต และจุดประทัด
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตาแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไว้บูชาขอพรเทพเจ้าและร่วมทำบุญตลอดวัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตาแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสร่วมเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสวดนพเคราะห์บูชาดวงชะตา โดยพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
เวลา ๑๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตาแจกอั่งเปาผู้เข้าร่วมงาน

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไว้บูชาขอพรเทพเจ้าและร่วมทำบุญตลอดวัน
เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกแพทย์แผนไทยอิสระธรรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตาแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน
เวลา ๒๐.๐๐ น. อัญเชิญตะเกียงลงจากเสามังกรและหงษ์ (จุดประทัด)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

—————————————————————

หมายเหตุ
๑. ภายในงานเปิดให้มีการทำบุญต่าง ๆ อาทิเช่น หล่อพระ ตักบาตรพระประจำวัน ถวายสังฆทาน เสริมชะตา แก้ปีชง เป็นต้น

๒. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร หอมจัง สมุนไพร ผลไม้ กระดาษไหว้ เป็นต้น

๓. ออกร้านสอยดาว

๔. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม