ดูว่าประชาธิปไตยของเมืองไทย หรือจักกลายเป็นกระเป๋าโดราเอม่อนไปแล้ว เวรก๊รรม เวรกรรม

0
61

ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ

สูงต่ำ อยู่ที่ทำตัว

พุทธะอิสระ