โค้งสุดท้าย ใครๆ ก็ชอบถาม

0
126

ยิ่งใกล้จักถึงวันเลือกตั้ง บรรดาคนใกล้ชิดศิษยานุศิษย์ลูกหลานทั้งหลาย ก็พากันสอบถามเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันว่า

จักเลือกใครดี ?

หลวงปู่มองเห็นว่า พรรคไหนควรจักเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ?

ใครควรจักได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๓๐ คนต่อไป ?

หลังเลือกตั้งแล้ว บ้านเมืองจักกลับมาวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่า หรือยิ่งกว่าแต่ก่อน ?

แหมถามกันมาเสียยืดยาว หลายคน หลายข้อ

ขอตอบในฐานะที่เคยเป็นผู้ร่วมต่อสู้ กับบรรดาท่านทั้งหลายมา อีกทั้งก็ไม่อยากให้การสู้ การเสี่ยง ของพวกเราต้องเสียของ จึงขอตอบว่า

เลือกใครก็ได้ ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เลือกใครก็ได้ ที่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต

เลือกใครก็ได้ ที่มีหัวใจปรารถนาดีต่อบ้านเมือง

เลือกพรรคไหนก็ได้ ที่ไม่ถูกครอบงำโดยนายทุน

เลือกพรรคไหนก็ได้ ที่ไม่ลืมรากเหง้าของบรรพบุรุษไทย

เลือกใครก็ได้ ที่มองเห็นประโยชน์ชาติประชาชน ต้องมาก่อน ประโยชน์ตนและพวกพ้อง

เลือกใครก็ได้ ที่ไม่เคยมีประวัติกินบ้านโกงเมือง

เลือกใครก็ได้ ที่ไม่คิดทำร้ายแผ่นดินไทย

เลือกใครก็ได้ ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

เลือกใครก็ได้ที่สามารถ ทำให้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ปลอดภัย

และเลือกใครก็ได้ที่สามารถทำให้บ้านเมืองสงบสุข

หลักการและเหตุผล ของฉันอาจดูกว้างไปซักนิด แต่หลักการดังกล่าวนี้ มันเป็นความจำเป็นที่จักนำพาประเทศนี้ก้าวไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนแท้จริง มิใช่ทำให้ดูว่าอู้ฟู่ แต่แท้จริงแล้วแค่ฟองสบู่เท่านั้นเอง

หวังว่าท่านทั้งหลาย คงจักใช้ปัญญา พิจารณาถึงหลักการและเหตุผลที่หยิบยกมาให้ดูอย่างรอบคอบ

จักได้ไม่มาเสียใจแต่ภายหลังที่เลือกคนผิด แล้วมานั่งคิดจนตัวตาย ดังที่มีมาแล้วในอดีต

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อนาคตประเทศอยู่ในมือของพวกคุณทุกคนแล้ว

จักรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่ง ก็ขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนแล้วล่ะ

พุทธะอิสระ