หรือว่าสังคมนี้จักชื่นชอบความเน่าใน

0
70

ข่าวน้องแบม (นางสาวปณิดา ยศปัญญา) นักศึกษาปีที่ ๔ สาขาพัฒนาชุมนุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกมาเปิดโปงการทุจริตเงินอุดหนุนคนพิการ คนแก่ คนไร้ที่พึ่ง และคนด้อยโอกาส ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นที่น่าสนใจของพุทธะอิสระเป็นยิ่งนัก

ด้วยเพราะเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ มีสถานะแค่นิสิตฝึกงาน ได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายวันแค่น้อยนิด แต่จิตใจที่ยิ่งใหญ่ ใฝ่คุณธรรม ความซื่อตรงของเธอช่างยิ่งใหญ่นัก

คุณธรรม ความซื่อตรงของเธอดูจะเป็นคุณูปการต่อแผ่นดิน มากกว่าค่าแรงงานที่เธอได้รับ การที่เธอกล้าหาญชาญชัย ออกมาเปิดโปงขบวนการโกงเงินพิการครั้งนี้

นอกจากคุณธรรม ความซื่อตรงในจิตใจเธอแล้ว

เธอต้องมีความกล้าและอาจหาญเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งยังความเสียสละ ทุ่มเท ยอมเสี่ยงอันตรายจากพวกทุจริต จิตคดโกงทั้งหลาย

หากฉันได้เป็นพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ของน้องแบมจักรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีลูกหลานซื่อตรง กล้าหาญเช่นนี้

ทั้งยังพร้อมที่จักให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังใจอุ้มชูช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาแบ่งเบาภาระด้วยการขวนขวายวิ่งเต้นปกป้องเธอให้พ้นจากอันตราย และคอยสนับสนุนกิจกรรมอันทรงคุณค่าเช่นนี้ของเธอให้ได้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำคนทุจริตมาลงโทษ

แต่เหตุการณ์กลับมิได้เป็นเช่นนั้น

ครูบาอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่คู่ที่สองของศิษย์ นอกจากจะไม่ให้กำลังใจ ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุนต่อกิจกรรมที่ซื่อตรง ทรงคุณธรรมยิ่งครั้งนี้ของเธอแล้ว เธอยังถูกคนที่เรียกตนเองว่า เป็นครูอาจารย์ ตำหนิ และบังคับให้กราบคนผู้รู้เห็นต่อการกระทำผิดด้วย

นี่มันแสดงถึงความล้มเหลวทางคุณธรรม ความซื่อตรงของคนในระบบการศึกษาไทย

มันทำให้เราได้รับรู้ถึงมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีอยู่ในคน ของระบบการศึกษาไทย คงจักไม่ชอบความซื่อตรง ไม่ชอบความกล้าหาญ ไม่ชอบความสุจริต

เมื่อมีลูกศิษย์มีอุปนิสัยซื่อตรง กล้าหาญ สุจริต ศิษย์คนนั้นจึงต้องถูกบังคับให้กราบคนผิดด้วยข้ออ้างว่าเป็นเด็กควรต้องเคารพผู้ใหญ่

เหตุการณ์เช่นนี้ มันทำให้ฉันคิดถึง อุกเขปนียกรรมเถื่อนของนักบวชเผ่าพันธุ์ธรรมกายและพวกเผ่าพันธุ์เงินทอนวัด ที่กระทำต่อพุทธะอิสระทั้งที่รู้ว่า มันขัดต่อหลักธรรม หลักวินัยและกฏหมายปกครองคณะสงฆ์

เพียงเพื่อจะสกัดมิให้พุทธะอิสระออกมาเปิดโปงความเน่าในของพวกพ้องตนเอง จึงรวมหัวกันกระทำอุกเขปนียกรรมเถื่อน

พุทธะอิสระเขียนเรื่องนี้ มิต้องการเรียกร้องอะไรเพื่อตนเอง แต่ต้องการเรียกร้องให้สังคมช่วยกันปกป้องคนสุจริต ซื่อตรง กล้าหาญ เสียสละเช่นน้องแบมที่ยอมเสี่ยงอันตราย เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อต้องการเปิดโปงขบวนการเปรตโกงเงินคนพิการ

หากไม่ได้เธอออกมาเปิดโปง

ป่านนี้เปรตพวกนี้คงได้อวบอ้วน กินอิ่มกันทั่วหน้า

แล้วปล่อยให้เพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาสอดยากทุกข์ยาก

เจ็บจนตายโดยไร้เมตตา

ข่าวน้องแบมเปิดโปงทุจริตเงินคนพิการ ยังสู้ข่าวเศรษฐียิงเสือดำตายไม่ได้เลย

นี่แหละสังคมไทย

พุทธะอิสระ

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก คมข่าวTV24