ไม่มีความหวัง ก็ไม่มีความต้องการ คนมีกิเลสจึงมีแต่ความทะยานอยาก

0
579

อ้าวหลงพี่ หลอกเงินชาวบ้านมาเล่นหุ้นได้ด้วยเหรอ

มีข่าวจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ออกมาความว่า
ด้วย พระราชภาวนาจารย์ (พระทัตตชีโว หรือเผด็จ ทัตตชีโว) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เข้าข่ายการเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหา และการนําเงินของวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้น เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และยังเป็นผู้ต้องหากระทําความผิด โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามาพบ และรายงานตัว แต่ผู้ต้องหาไม่มาตามกําหนด พนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายเรียกอีก จนถึงปัจจุบันผู้ต้องหาก็ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระราชภาวนาจารย์ (พระทัตตชีโว หรือเผด็จ ทัตตชีโว) ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ้าว… หลงพี่แก่เอาเงินชาวบ้านไปเล่นหุ้นเป็นพัน ๆ ล้านด้วย แล้วอย่างนี้เจ้าของเงินเขายินยอมหรือเปล่า

เขาบอกหลงพี่หรือเปล่าว่าให้เงินมาเล่นหุ้น

หลงพี่เอาเงินชาวบ้านมาเล่นหุ้น หากมีกำไรได้แบ่งให้เจ้าของเงินเขาบ้างหรือเปล่า

และถ้าหากขาดทุนหมดตูดใครจะรับผิดชอบหละหลงพี่

ไม่รู้ว่าลัทธิของหลงพี่สอนชาวบ้านด้วยหรือเปล่าว่า ปิดบัญชีบริจาค เพื่อให้อาตมามาเล่นหุ้น บุญกุศลจะส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหน

นี่ขนาดระดับตัวรองเจ้าลัทธิยังเล่นหุ้นกันเป็นพัน ๆ ล้าน

สงสัยว่าที่เพื่อนรุ่นบุกเบิกก่อตั้งลัทธิรุ่นเดียวกับหลงพี่ที่ออกมาเปิดเผยว่า ตัวเจ้าลัทธินำเงินชาวบ้านไปเล่นหุ้นหมดตูดไปร่วมหมื่นล้าน น่าจะเป็นจริง

ไม่เป็นไร…..เงินทองไม่ใช่ของพ่อของแม่เรา

เดี๋ยว หลงพี่ไปแหกตา แลบลิ้น ปลิ้นปล้อน หลอกบอกสาวกให้ซื้อค้อนปฏิมากรรมสวรรค์ อาวุธคนธรรพ์ ครุฑ นาค อันละแสน ไปเคาะชิตังเม โป้ง รวย

สาวกทั้งหลายก็จะมาจ่ายเงินให้พวกหลงพี่ไปเล่นหุ้นได้อีก

แต่เอ พุทธะอิสระสงสัยจังว่า พระไตรปิฎกฉบับไหนสอนให้ภิกษุสงฆ์เล่นหุ้นได้

แหม…..ลองเล่นหุ้นได้ อย่างนี้ก็มีเมียได้นะหลงพี

อาบัติปาราชิก ๔ ข้อ หลงพี่คงจะเหมาหมดไปนานแล้วซิท่า

พุทธะอิสระ