หลวงปู่พุทธะอิสระได้เดินทางมา วัดชนะสงคราม เขตพระนคร

0
1571

เพื่อยื่นหนังสือต่อท่านเจ้าประคุณพระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑโฒ ป.ธ.9) ซึ่งเป็นเจ้าคณะภาค 1 เพื่อทวงถามถึงการขอให้ถอดถอนพระเทพญาณมหามุนี ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย หรือพักจากตำแหน่งหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้งขอให้ดำเนินอธิกรณ์ตามกฎนิคหกรรมด้วยข้อกล่าวหาต้องอาบัติปาราชิก สิกขาบทที่ 4 อย่างเร่งด่วน โดยมีพระมหาจรูญ ญาณจารี เลขาฯ เจ้าคณะภาค 1 เป็นผู้รับมอบหลักฐานแทน

ที่มา : http://headshot.tnews.co.th/contents/bg/222601/