ช่วงที่ 2 ภาพถ่าย งานทอดกฐินสามัคคี ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔

0
4

ช่วงที่ 2 ภาพถ่าย งานทอดกฐินสามัคคี ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔